Temel Eğitim uzmanı akademisyen Behçet Öznaçar: “Tatbikatlar bir fırsat olarak değerlendirilebilmeli..”

Temel Eğitim uzmanı akademisyen Behçet Öznaçar: “Tatbikatlar bir fırsat olarak değerlendirilebilmeli..”

Temel Eğitim uzmanı akademisyen Behçet Öznaçar: “Tatbikatlar bir fırsat olarak değerlendirilebilmeli..”

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Türkiye AFAD koordinesinde 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde bugün saat 18.57’de toplumda farkındalık yaratılması amacıyla ülkemizde “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacak…

Türkiye ve KKTC bugün büyük bir tatbikat yapacak…

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Türkiye Cumhuriyeti  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde bugün saat 18.57’de toplumda farkındalık yaratılması amacıyla “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacak…

Daha önce Başbakan Danışmanı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Danışmanı olarak da görev yapmış olan, Temel Eğitim uzmanı akademisyen Doç. Dr. Behçet Öznaçar, Türkiye’de 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmş olduğunu hatırlatarak ülkemizde afet farkındalığının neredeyse yok hükmünde olduğunu, KKTC’nin de dahil olacağı söz konusu tatbikatın “bir fırsat olarak değerlendirilebilmesi” temennisini dile getirdi.

“AFET YÖNETİMİ; RİSK VE KRİZ YÖNETİMİNİ İÇİNE ALAN 4 AŞAMADAN OLUŞUR”

Kıbrıs Postası’na konuşan Öznaçar, toplumda farkındalık yaratılması amacıyla dahil olduğumuz tatbikat hakkında şu değerlendirmeyi yaptı;

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde 17 Ağustos 1999 depremi ve hemen ardından 12 Kasım 1999’da Düzce Depremi yaşanmıştır.

Depremlerde can ve mal kaybının büyük boyutlarda olmasının nedenlerine baktığımızda, Yerleşim alanlarının dolayısıyla nüfusun çoğunluğunun deprem bölgesinde bulunması, çarpık yapılaşma, toplumun bu konuda yeterli bilince ve bilgiye sahip olmamasını sayabiliriz.

Bu doğrultuda toplumsal bilinci artırmak ve olası bir depremden en az zararla kurtulmak için kişilerin deprem eğitimi  alması çok önemlidir. Depremden zarar görmeden ya da en az zararla kurtulmak için, deprem öncesinde hazırlık yapmak şarttır.

Deprem hazırlığının temeli; depremin öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm aşamaların planlanmasıdır. Bunu için de Afet yönetim döngüsü aşamasındaki faaliyetleri icra etmek gerekmektedir. Bu kapsamda Afet yönetimi; Risk ve kriz yönetimini içine alan 4 aşamadan oluşmaktadır.

Bu aşamalardan birinci aşama zarar azaltma aşaması, ikincisi hazırlık aşaması ki bu iki aşama risk yönetimi aşamasıdır, üçüncü aşama müdahale ve 4 ncü aşama ise iyileştirme aşamasıdır. 3ncü ve 4ncü aşama kriz yönetim aşamasıdır.

Afet yönetimi kapsamında 3 plan yapılması gerekmektedir. Bunlar afet öncesi, anı ve sonrası olacak şekilde Afet risk azaltma planı, afet müdahale planı ve afet iyileştirme planıdır…”

TÜRKİYE’DE , 2022 AFET TATBİKAT YILI…

“12 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 18.57’de “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatının yapılacağı aşama hazırlık aşamasında yer almaktadır. Bu aşamadaki faaliyetler kısaca; olay komuta sistemi, planlama, tahmin ve erken uyarı, tatbikatlar ve eğitimdir.

Bu kapsamda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Türkiye Cumhuriyeti  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü olan 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacağı duyurulmuştur.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat ile meydana gelmesi muhtemel bir deprem esnasında tüm vatandaşlarımızın bulunduğu yerde ve en güvenli noktada, saat 18.57’de çök-kapan-tutun hareketini yaparak halkın doğru hareket tarzı ile ilgili bilgilendirilmesi ve söz konusu afetle ilgili toplumda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye cumhuriyeti 2020 yılını, “Afetlere Hazırlık Yılı”, 2021 yılını ise “Afet Eğitim Yılı” ilan ederek, 2022 yılını da “Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan etmiştir.

En basitinden en karmaşığa doğru tatbikat ve egzersizler şu şekilde sıralanmaktadır; yönlendirme seminerleri, alıştırma, masa başı egzersizi, işlevsel tatbikat ve en sonunda gerçek boyutta tatbikattır…”

“ÜLKEMİZDE AFET FARKINDALIĞI NEREDEYSE YOK GİBİ…”

“Söz konusu tatbikat ve egzersizlerdeki felsefe ise; gerçekçi, ölçülebilir, basit, elde edilebilir ve katkıya yönelik olmalıdır. Bu genel değerlendirmeden sonra ülkemize baktığımızda Afet farkındalığı neredeyse yok gibidir. Bu eksiklik yaptığımız araştırmalarda da ortaya çıkmaktadır.  Farkındalığı artırmak için başta okullarda afet eğitimi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine farkındalığı artırma kapsamında sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanmalı, afiş ve broşürler hazırlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar başta öğrenci ve veliler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunulmalıdır.

Açıkçası bu tatbikat bir fırsat olmalıdır. Okullarımızda bu tatbikat ile ilgili hazırlık yapılmalıdır.  Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve özellikle Başbakanlık Afet ve acil durum komitesi gerekli hazırlık safhası çalışmaları ile 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57 kapsamında  farkındalık eğitimi hazırlıkları yapmalıdır.

Yine Bu kapsamda okullarda krize müdahale konusunda personeli geliştirme eğitiminde birincisi içerik, diğeri takım oluşturma olmak üzere iki temel öğesinin bulunması gerektiği düşünülmelidir.

İçerik düzeyinde eğitimler kriz kuramının okul düzeyinde gözden geçirilmesi, bireysel veya tüm okulu ilgilendiren kriz durumlarının ayrımı ve bunlara karşı gösterilmesi gereken tepkileri kapsamalıdır. Çünkü Kriz beklenmedik bir anda ortaya çıkan, örgütün hazırlıksız olarak yakalanmasından ötürü çöküşüne bile neden olabilecek bir olgudur. Stratejik bir dönüş noktası olarak nitelendirilen krizler aynı zamanda örgütün temelinin değişiminin söz konusu olduğunun göstergesidir.

Bu değişim örgüt, kurum ve ya devleti daha da iyileştirebilirken eski konumundan daha da kötüleştirebilir hatta sonunu bile getirebilir.

Devlet yönetimi de zaman zaman krizlerle karşılaşabilir. Bu krizler ekonomik olabileceği gibi doğal afetler sonucundaki yıkımlarla baş etmek de olabilir. Devlet örgütü kriz yönetme becerisine sahip olması gereken en önemli örgüttür. Yöneticilik becerisinin en fazla gösterilmesi gereken zamanlar kriz dönemidir….”

Temel Eğitim uzmanı akademisyen Behçet Öznaçar: "Tatbikatlar bir fırsat olarak değerlendirilebilmeli.."

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz