Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının ödemelerinde düzenleme

Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının ödemelerinde düzenleme

Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının ödemelerinde düzenleme

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararname ile seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının ödemelerinde düzenlemeye gidildi.

‘Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesinde Geriye Dönük Borcu Bulunan Tüm Seyrüsefer Ruhsatı Harcı ve Muayene Harcı Ödemelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi ise şöyle:

“Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde tahsilatı yapılan seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı ödemeleri ile ilgili geriye dönük birçok ödenmemiş borç bulunmaktadır. Gelinen aşamada ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle mezkur borçların ödenmesi daha da imkansız hale gelmiştir. Yapılamayan bu ödemeler nedeniyle devlet büyük miktarda gelir kaybına uğramaktadır. Seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı ödemeleri ile ilgili kolaylık sağlanarak devletin halihazırda tahsilatını yapamadığı gelirlerin tahsilatının yapılması ve kullanılmayan araçların kaydının iptal edilebilmesinin sağlanması amacı ile bu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”

Yasa gücünde kararname, 28 Nisan 2023 tarihinde yürürlükten kalkacak. 

YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DETAYLARI… 

Yasa gücünde kararnamenin detayları ise şöyle:

“Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde tahsil edilemeyen seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı ödemeleri ile ilgili kolaylık sağlanarak devletin hali hazırda tahsilatını yapamadığı gelirlerin tahsilatının yapılması ve kullanılmayan araçların kaydının iptal edilebilmesinin sağlanması amacı ile düzenlenmiştir.

1. Bu Yasa Gücünde Kararname, tahakkuk edip ödenmemiş borcu bulunan seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı borcu olan araçları ve/veya mükellefleri kapsar.

-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk edip ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı borcu bulunan mükellefler, 2022-2023 seyrüsefer dönemine ait tahakkuk eden harçları cezalan ile birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar ödemeleri koşuluyla;

2021-2022 dönemi için tahakkuk edip ödenmemiş seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 10’u muaf,

2020-2021 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 20’si muaf,

2019-2020 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammının yüzde 30’u muaf,

2018-2019 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf

2017-2018 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf,

2016-2017 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf,

 –2015-2016 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf,

2014-2015 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf,

2013-2014 dönemi için seyrüsefer ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf.

-2012-2013 dönemi için seyrüsefer, ruhsat harcı anaparasının tamamının ödenmesi ve tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf olacaktır.

2. 15/03/2021 tarihinden önce üç yıl seyrüsefer ruhsat harcını ödemeyen, kayıttan düşmüş ve bu tarihten sonra seyrüsefer ruhsat harcı ve muayene harcı tahakkuk etmiş araç sahipleri, 15/03/2021 tarihinden önceki ödenmemiş son dönem borcunu ödemesi halinde 15/03/2021 tarihinden önceki borçlarından muaf tutulur.

3. Araç sahiplerinin araçlarını tekrardan kayıt altına alabilmeleri için;

-Tahakkuk edip ödenmemiş her bir muayene harcı için müracaat edilen dönemdeki gününde muayene harcı ücreti olacak şekilde hesaplanarak ödenmesi halinde gecikme zammı muaf olacaktır.

-Kayıt yenilemesi sırasında, son geçerli olan seyrüsefer ruhsatının bitiş tarihinden itibaren son 10 yıla kadar olan seyrüsefer ruhsat harçlarının tahakkukları yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca ödenmesi gerekmektedir.”

Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarının ödemelerinde düzenleme

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz