Şehir Plancıları Odası’ndan Meclis’e yeniden sunulan ‘İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na tepki

Şehir Plancıları Odası’ndan Meclis’e yeniden sunulan ‘İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na tepki

Şehir Plancıları Odası’ndan Meclis’e yeniden sunulan ‘İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na tepki

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklamada, yeniden Cumhuriyet Meclis’ine sunulan ‘İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na tepki gösterildi.

Şehir Plancıları Odası'ndan Meclis’e yeniden sunulan 'İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na tepki

Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeniden Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan 55/89 İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na tepki gösterildi.

Açıklamada, ‘birçok soruna yol açabilecek’ yasa değişikliğinden vazgeçerek, konunun uzmanlarına kulak verme çağrısında bulunuldu. ve idare ve siyaset kurumu, bilime ve ortak akla saygıya davet edildi. 

Odadan yapılan açıklamada, Türkiye Kahramanmaraş depreminin hemen ertesi günü Meclise sunulan, sonradan, girişimleri, kamuoyu tepkisi ve baskılar sonucunda geri çekilen 55/89 İmar Yasası değişikliklerinin yeniden gündeme getirildiği kaydedildi. 

Açıklamada, İmar Yasası değişikliğinin 23 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildiği ifade edilerek, “Bu konuda uzman ve taraf olan başta Şehir Plancıları Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Birliğe bağlı odalar, Yeşil Barış Hareketi, bir çok sivil toplum örgütü ve toplum kesiminin karşı çıkmış olmasına ve ısrarlı uyarılarına karşın, tam da seçim öncesi bazı müteahhit çevrelerine menfaat sağlamak amacı ile yine bilimsel akıldan uzak bir İmar Yasası değişikliği inatla yeniden Meclise sunuldu” denildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: 

“Şehir Plancıları olarak bir süredir suskunuz.  Çünkü rant çevrelerinin güdümündeki idarenin ve siyasetin, tam da seçim öncesinde bu menfaat sağlama inadını, akıl tutulmasını, bilgisizliğini ve aymazlığını anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü, yanı başımızdaki devasa  felaketin yarattıklarının, kendi topraklarımızda da benzeri risklerin,  insanımızın sağlıklı ve güvenli kentlerde ve çevrelerde yaşama hakkının, bilimin, ortak aklın dert edilmemesini, tek gailenin rant çevrelerinin istek ve menfaatlerini kestirme yoldan tatmin etmek olduğunu şaşkınlıkla izliyoruz” 

Meclise sunulmuş olan 55/89 İmar Yasası Değişiklik Tasarısı’nın, planları sürüncemede bırakma,  hukuksal karmaşa yaratma, planlama konusunda yetkili dairenin ‘yetersizliği’ gerekçe gösterilerek, zaten ciddi sorunlarla boğuşan ve yetersizlikleri olan belediyelere, kağıt üzerinde planlama görev ve sorumluluğu da yığılarak, belediyelerin iyice boğulmasına yol açma riski bulunduğu savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kamu yönetiminde kurumlar arası çatışmaya neden olma, farklı yerleşimlerin planlarının, koordinasyona dayalı, bütüncül, birbiri ile tutarlı ve tamamlayıcı şekilde yapılması olanağını ortadan kaldırma, yasanın kendi içinde çelişki ve tutarsızlık oluşturma, planların bu konuda yetkin ve yetkili olmayanlar tarafından yapılmasına olanak yaratma, eski eserler ile ilgili suçların cezalarının düşürülmesi ile adeta kültür mirasının yok olmasını kolaylaştırma ve benzer türde suçlar için cezalar arasında adaletsizlik yaratma gibi birçok vahim sonuçlara yol açabilecek türden değişiklikleri içermektedir” 

Oda açıklamasında, “Asıl meselenin, 2019 yılından beridir inatla yürürlüğe girmesi engellenen, yasal süreci tamamlanarak onaylanmış Mağusa İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yerine, müteahhitler tarafından ‘imar planı’ diye hazırlatılan, ancak yürürlüğe konması mahkemece durdurulan dokümanın kestirme yollardan yürürlüğe konması için gerekli hukuksal koşulları oluşturmaktır” ifadeleri kullanıldı. 

Şehir Plancıları Odası’nın İmar Yasasında çağın gereklerine cevap verebilecek değişiklikler için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, seçim öncesinde sırf bir grup rant çevresine menfaat sağlamayı amaçlayan, bilime, hukuka uygun olmayan, kapalı kapılar ardında ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile yapılan değişiklikleri uygun ve kabul edilebilir bulmadığı ifade edildi. 

Açıklamada, idareye ve siyaset kurumunun görevlerinin sadece bir zümrenin menfaatlerini gözetmek olmadığı, halkın genelinin kamu yararına icraat yapmak olduğu kaydedilerek, “Acemice hazırlanmış ve birçok soruna yol açacak olan bu sorunlu değişik inadından vazgeçiniz. Geliniz, konunun uzmanlarına kulak veriniz” denildi. 

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz