RES-BİR: Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir

RES-BİR: Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir

RES-BİR: Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

RES-BİR tarafından yapılan açıklamada, “Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir.” denildi.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yüksek enflasyonun işletmelerin sermayelerini eritmekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Vergi yasalarımızın güncellenmemesi nedeniyle birçok sabit kıymetimizi bilançolarımızda maliyet değerinden göstermek zorunda kalmaktayız. Bu da bir taraftan haksız yere vergilendirilmemize neden olurken diğer taraftan bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir” denildi.

RES-BİR’den yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası’nın 211. Maddesine 2015 yılında ilave edilen enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemeyle alakalı 211(A) maddesinde ‘fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla olması halinde, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi yükümlüleri malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar.’ denilmektedir. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerlemeye ilişkin usul ve esaslarınsa, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça hazırlanacak, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenleneceği belirtilmektedir. Ne yazık ki ilgili madde yasaya 2015 yılında ilave edilmesine rağmen bugüne kadar yasanın emrettiği tüzük çıkarılmamıştır.”

Birliğin açıklamasında, “2020 yıllık enflasyon yüzde 15,3, 2021 yıllık enflasyon yüzde 46.09 ve haziran sonuna göre 2022 enflasyonu yüzde 56,76 olmuştur. Toplam 118,15 görüldüğü gibi 2020 yılı başından bugüne kadarki kısım bile yasanın şartı olan son üç yıldaki yüzde 100 oranını aşmıştır. O nedenle Maliye Bakanlığımızı ve hükümetimizi bir an önce yasanın emrettiği tüzüğü çıkarıp gerekli çalışmaları yaparak işletmelerimizin haksız yere vergilendirilmelerinin ve sermayelerinin eritilmesinin önüne geçilmesini üyelerimiz ve iş dünyası adına talep ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

RES-BİR: Vergi yasalarımızın güncellenmemesi bilançolarımızın gerçek değerleri yansıtmasını engellemektedir

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz