Muhaceret affı Resmi Gazete’de yayımlandı

Muhaceret affı Resmi Gazete’de yayımlandı

Muhaceret affı Resmi Gazete’de yayımlandı

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Ekim tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edilen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası” Resmi Gazete’de yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Ekim tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edilen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.

Yapılan düzenleme ile Esas Yasa, Geçici 15’inci maddesinden hemen sonra sırasıyla yeni Geçici 16’ncı Madde, yeni Geçici 17’nci Madde, yeni Geçici 18’inci Madde, yeni Geçici 19’uncu Madde, yeni Geçici 20’nci Madde, yeni Geçici 21’inci Madde, yeni Geçici 22’nci Madde, yeni Geçici 23’üncü Madde, yeni Geçici 24’üncü Madde ve yeni Geçici 25’inci Madde eklenmek suretiyle değiştirildi.

Buna göre, “Ülkede İzinsiz Bulunmaları Sebebiyle Aleyhlerine Para Cezası Tahakkuk Etmiş Yabancılar İle Hakkında İhraç Kararı Alınıp Uygulanamayan Yabancıların Durumu”; “Yurt Dışında Olan Yabancıların Durumu”; “Eş ve Çocukların Durumu”; “Ülkeden Çıkış Yapmayanlara Turizm Vizesi Verilmesi ve Yurt Dışından Ülkeye Giriş Yapıp da Altmış Günlük Vize Verilmesi Halinde Ön İzinden Muaf Tutulmaları”; “Cezalı Durumda Oldukları Sonradan Tespit Edilen İzinli”; “İhraç Kararı Durdurulanların Durumu”; “Muhaceret Dairesi Tarafından Mücbir Sebeplerden Dolayı Süre Uzatması”; “İhraç Edilenlerin Kendi Ulaşım Masraflarını Karşılaması”; “Bu (Değişiklik) Yasasından Faydalanabilecek Olanlar” ve “Anne veya Babası Yurttaş Olup 18-25 Yaş Aralığında Olanların Harçtan Muaf Tutulması” konuları geçici maddeler ile düzenlendi.

Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonraki onuncu gün yürürlüğe girecek.

Muhaceret affı Resmi Gazete'de yayımlandı

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz