KKTC Telsim: Rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak ihale kurgusundan vazgeçilmeli

KKTC Telsim: Rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak ihale kurgusundan vazgeçilmeli

KKTC Telsim: Rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak ihale kurgusundan vazgeçilmeli

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

KKTC Telsim, 4G ve 5G frekans bantlarının tahsisiyle ilgili ihale hakkında açıklama yaparak, “Rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak ihale kurgusundan vazgeçilmeli” denildi.

KKTC Telsim, 4G ve 5G ihalesi ile ilgili, KKTC halkı ve işletmelerinin dünya kalitesinde mobil iletişim hizmetlerine makul fiyatlarla erişebilmesi için rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak bir ihale kurgusundan vazgeçilmesi gerektiğine işaret etti.

Açıklamada ayrıca frekans ihalesi koşullarının, sektör paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak, belirtilen amaçlara ve başarılı dünya örneklerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, mobil haberleşme alanında yeni nesil teknolojilere geçişin altyapısını oluşturacak politikaların, kapsamlı, yatırım ve inovasyonu teşvik edecek nitelikte ve tüm paydaşlara fayda sağlayacak şekilde olması gerektiği, ayrıca öncelikle tüketicilerin ve ülkenin uzun vadeli faydasını, bununla birlikte işletmecilerin de finansal sürdürülebilirliğini gözeterek hazırlanması gerektiği kaydedildi.

“Ancak, içinde bulunduğumuz frekans ihalesi sürecinin kendisi ve neticesinde ortaya çıkan koşullar, maalesef yukarıda açıklamaya çalıştığımız amaca ulaşmayı sağlamaktan ve sürdürülebilir olmaktan uzaktır” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Öncelikli olarak, KKTC’yi yeni teknolojiler ile buluşturmayı arzu ettiğimiz bu süreçte, ne yazık ki kamuoyu görüşünün alınması hususunda yeterli zaman harcanamamış ve gereken özen gösterilememiştir. Avrupa ülkelerindeki frekans ihaleleri süreçlerine baktığımızda, ilk etapta yeni nesil teknolojiye ilişkin yol haritası belirlenmekte, ardından frekans tahsisine ilişkin yöntem ve koşullar kamuoyu görüşüne açılmakta, sektörle kapsamlı bir istişare süreci makul sürelerde tamamlanarak ihale süreci başlatılmaktadır. KKTC’de ise neredeyse bu aşamaların hiçbiri tamamlanmadan, uluslararası örneklerinde görülmemiş bir hızda ihalenin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Bununla birlikte, frekans tahsisinde ihalelerin sık kullanılan bir tahsis mekanizması olmasının ana nedeni, frekans değerinin piyasa tarafından belirlenmesi ve böylece adil bir sonuç yaratmasıdır. Ancak, bu frekans ihalesinde belirlenen muhammen bedeller ile bu yaklaşımdan uzaklaşılmış, şebeke yatırımları ve tüketici refahı pahasına ihale gelirini maksimize etme amacına hizmet edecek bir iklime neden olunmuştur. Zira, farklı frekans bantlarında belirlenen muhammen bedel, uluslararası örneklere göre 3 ila 11 kat daha fazla olacak şekilde değişmektedir. Söz konusu bedeller ile sektörün sürdürülebilir bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirmesini beklemek gerçekçi değildir”

Açıklamada KKTC Telsim’in süreç ve koşullara ilişkin görüşlerini devletin her kademesine ilettiği ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı da dile getirildi.

KKTC Telsim: Rekabetçi piyasa koşullarının ortadan kalkmasına yol açacak ihale kurgusundan vazgeçilmeli

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz