İşletmeler “ekonomi ne olacak?” sorusunu yanıtladı: Umut ve karamsarlık yarı yarıya

İşletmeler “ekonomi ne olacak?” sorusunu yanıtladı: Umut ve karamsarlık yarı yarıya

İşletmeler “ekonomi ne olacak?” sorusunu yanıtladı: Umut ve karamsarlık yarı yarıya

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

KTTO raporuna göre işletmeler “Ekonomi ne olacak?” sorusuna yönelik cevaben yarı yarıya ikiye bölünmüş durumda… İşletmelerin yüzde 50,75 ekonomide iyileşmenin başlayacağını, yüzde 36,18’inin kötü olmaya devam edeceğini ve %12,56’sı ise ekonominin daha da kötü olacağını düşünüyor. İşletmeler vergi oranlarının düşürülmesi ve enflasyonla mücadele istiyor…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Raporunda bu yıl Türkiye’den gelen suyun önemine değinilerek bunun heba edildiği; suyu mevcut ürün deseninde kullanmaya devam etmenin Kuzey Kıbrıs’ın suyla birlikte oluşan potansiyelini hayata geçirmemenin; dış ticarette fırsatları göz ardı etmek olacağına dikkat çekiliyor.

Öte yandan raporda birçok çarpıcı tespit yanında veriler de ortaya konuyor…

Yaşanan istikrarsızlık ve belirsizliğin ülkemizdeki işletmeleri 2022 yılı için öncelikli strateji olarak küçülmeyi önleme, iç pazar payını artırma ve sermayelerini güçlendirme olarak belirlemelerine neden olduğu; işletmelerin karar alma süreçlerinde gelecekle ilgili beklentilerinin büyük rol aldığı ifade ediliyor…

Öte yandan raporda yer alan ankete katılan işletmelerin yüzde 42.5’inin son iki yılda kredi kullandığı, kredi kullanmayanların üçte ikisinin kendi öz sermayelerinin yeterli olmasından dolayı borçlanmadıkları belirtiliyor…

KREDİYİ KULLANANLARIN YÜZDE 45,45’İ VAR OLAN BORÇLARINI ÖDEMEK VE YÜZDE 39,77 İŞLETME SERMAYESİ İÇİN…

Konuyla ilgili raporda “İşletmelerin sermaye açısından yeterli olması iyi bir gösterge olarak değerlendirilebilir ve ankete katılanların güçlü sermayeye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bunun yanında yüzde 21 oranında işletme kredi faizlerinin yüksek olması ve yüzde 8,26 ise teminat şartlarının ağır olması nedeniyle kredi kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Krediyi kullananların yüzde 45.45’i var olan borçlarını ödemek ve %39,77 işletme sermayesi için kullanmış ve işletmelerin yalnızca yüzde 14.77’si krediyi yatırım için kullanmıştır. Bu aslında işletmelerin pandemi döneminde daralan faaliyetleri nedeniyle likidite sıkıntısına girdiklerini, yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıklarını ve yalnızca var olan faaliyetlerini sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için krediye başvurduklarını göstermektedir.” deniliyor.

İşletmeler 2022 yılı içerisinde öngördüğü 3 risk;

  • DÖVİZ KURLARINDA DALGALANMA (%66),
  • YÜKSEK VERGİ ORANI (%51)
  • ENFLASYON (%46).

Raporda konuya dair; “Bu riskler son 2 yılda yaşanan ve aslında istikrarsızlığın ana kaynaklarıdır. Kurlardaki aşırı dalgalanma işletmelerin girdi maliyetlerini artırdığı gibi sattıkları yerine koymada zorlanmalarına, fiyatları belirlemede sıkıntı çekmelerine neden olmaktadır. Yüksek oranlı enflasyon yarattığı istikrarsızlık ve alım gücünde gerilemeye neden olmakta bu da tüketicilerin harcamalarını kısmaya ve dolayısıyla işletmelerin cirolarını olumsuz etkilemektedir…” ifadeleri yer alıyor.

İŞLETMELER “EKONOMİ NE OLACAK?” SORUSUNA NE DİYOR?

KTTO, raporunda işletmelerin öngörülerine de yer veriliyor.

Buna göre işletmelerin yüzde 50,75 ekonomide iyileşmenin başlayacağını, %36.18’inin kötü olmaya devam edeceğini ve yüzde 12.56’sı ise ekonominin daha da kötü olacağını düşünüyor…

Toplamda iyi olacak ve kötü olacaklar neredeyse eşit oranda…

Mevcut tespit hakkında rapor, “Bu tespit son iki yıldır ekonomide yaşanan belirgin gerilemenin ve 2022 yılı başından itibaren toparlanmanın tam olarak yaşanmaması olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında, Rusya- Ukrayna savaşı ve neden olduğu gıda arz sıkışıklığı, emtia fiyatlarındaki artış, enflasyon ve gelecek ile ilgili riskleri artması, işletmelerin gelecek ile ilgili belirgin olarak iyileşecek beklentisi oluşmasını engellemiştir.” deniliyor.

EN ÖNEMLİ 3 BEKLENTİ…

3.’sü hazırlanan 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’nda yer alan anketin son sorusu olarak işletmelere “Hükümetten öncelikli beklentilerinin ne olduğu” sorulmuş ve sırasıyla vergi oranlarının düşürülmesi, istikrar ve enflasyonla mücadele en önemli 3 beklenti olarak belirlenmiştir.

“VERGİ VE FON POLİTİKALARININ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMALI”

Raporda “Öncelikli Ekonomi Politikaları” başlığı altında ise şu kritik ifadelere yer veriliyor;

“KKTC Hükümetleri yaşanan ekonomik sorunları önceliklendirmeli ve bunlara yönelik etkin adımlar atmalıdır. Bunların en başında enflasyon sorunu gelmektedir. Enflasyonla mücadelede icraatın net ve anlaşılır bir politika ortaya koyması gerekmektedir. Bunun yanında maliye politikasının kısa, orta ve uzun vadeli olacak şekilde daha detaylı ve ince düşünülerek ekonomi yönetiminde etkin kullanımı sağlanmalıdır.

Özellikle vergi ve fon politikalarının net bir şekilde ortaya konulması ve işletmelerin önümüzdeki dönemde ne ile karşılaşacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Harcamalar tarafında 2022 yılının ilk 5 ayında yaşananlar da dikkate alınarak ek bütçe enflasyon gibi ana sorunların yarattığı olumsuzlukları minimize etmek için oluşturulmalıdır. İstikrarsızlık ve enflasyondan en fazla etkilenen düşük ve orta gelir gruplarına yönelik etkili politika geliştirilerek bu kesimler desteklenmelidir.

Bütçe açıklarını karşılamak için başvurulan fon / vergi ayarlamalarının yarattığı olumsuzluklar çalışılarak, enflasyon ve piyasanın genelini en az etkileyecek politikalara başvurulmalıdır”.

İşletmeler "ekonomi ne olacak?" sorusunu yanıtladı: Umut ve karamsarlık yarı yarıya

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz