İbrahim Benter: Sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkılması uluslararası hukuka aykırıdır

İbrahim Benter: Sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkılması uluslararası hukuka aykırıdır

İbrahim Benter: Sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkılması uluslararası hukuka aykırıdır

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Rum Yönetiminin, Larnaka’da bulunan ve EVKAF’a ait olan bir binayı yıkmasına tepki göstererek, “Sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkılması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu hukuk dışı tutumu AHİM’e götürüyoruz.” dedi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Rum Yönetiminin Larnaka’da Evkaf’a ait olan ‘Dianellio Teknik Okulu’nu yıktığına işaret ederek, yazılı bir açıklama yaptı.

Benter, “Gazete söz konusu arazinin Evkaf’a ait olduğundan ötürü arazi üzerine yeniden inşaat yapılamayacağını belirtmiştir. Anılan haber doğrultusunda Rum Yönetiminin uluslararası kültürel miras hukukuna aykırı şekilde, Vakıflar İdaresi’ne ait olan bir mülkiyetin Vakıflar İdaresi’nden izin alarak Vakıflar İdaresi’nce Kültürel Miras Komitesi veya UNDP yolu ile restore edilmesini sağlayabilecekken doğrudan mülkiyet hakkına tecavüz ederek, sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkması en başta Evkaf’ın ve Ahkamül Evkaf kurallarına, uluslararası hukuka aykırılık olduğunu belirtmemiz gerekmektedir” dedi.

“BU TAHRİBAT VE YIKIMIN HER MANADA MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ”

Benter, Rum Yönetiminin 1974’ten beri Evkaf’a ait binaları ve arazileri gayri hukuki şekilde kullandığını da söyleyerek, şöyle devam etti:

“Rum Yönetimi,  Evkaf mallarını gasp etmesinden ötürü senelerce ortaya çıkan kullanım kayıbı ve diğer vakıf binalarına verilen zararlar açısından ciddi ihlaller içerisindedir. Rum Yönetiminin Evkaf’ın malları üzerinde işgal girişimlerinden doğan zararlar neticesinde çok nettir ki Rum Yönetiminin Evkaf’a maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Yaptığımız araştırmalar temelinde, Evkaf’ın gelir kaybı milyarlarca Euro olarak hesaplanmaktadır. Zaten Evkaf’a ait binaların Rum Yönetimi tarafından bakımsız bırakılması ve yıkılması en başta uluslararası hukukun ihlal edilmesidir. Kültür mirasımıza karşı yapılan bu keyfi ve hukuk dışı tutumu şiddetle kınadığımızı belirterek, hukuki haklarımıza halel gelmeden yapılan bu tahribat ve yıkımın her manada mücadelesini vereceğiz.

Bu nedenle Vakıflar olarak yeniden vurguluyoruz ki ‘Kültürel mirasın yok edilmesi insan hakları ihlalidir”. Bizim bu söylemimiz uluslararası hukukun temel ilkesidir. Bakınız, “Bir halkın kültürel mirasını halkın kendisinden ve haklarından ayırmak mümkün değildir” görüşü BM Raporları, UNESCO, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) gibi kurumlarda dahi belirtilmektedir. O halde bu konu çok ciddi bir konudur. Bu Kıbrıs Türkünün kültürel mirasın yok edilmesi, insanlara ve onların temel haklarına yönelik bir saldırıdır.

TAZMİNAT HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Dolayısıyla, Evkaf’a ait yüzlerce yıldır var olan binaların Vakıflar İdaresinden izin alarak tadil edilmesi yolunu UNDP veya Kültürel Miras Komitesince sağlamak yerine sırf bir bölümü yıkıldığı için onu topyekûn ortadan kaldırmak ciddi bir insanlık suçu, en temel insan haklarına aykırılıktır.

Ayrıca bu yapılan eylem, UNESCO’nun Kültürel Miras Koruma Yasası’na aykırıdır. Rum Yönetimi, Evkaf malları üzerinde hiçbir yetkisi olmadığı halde keyfi muameleleri ile yıkıcı sonuçlar yaratmıştır. Bunların yarattığı yıkımların her biri için tazminat haklarımızı kullanacağımızı ve ayrıca gasp edilen mallarımızın hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ederiz.

BU HUKUK DIŞI TUTUMU AHİM’E GÖTÜRÜYORUZ

Son olarak, bir vakfın mal varlığı için güneyde mahkemelerde açılan davalarımız neticesiz kalmaktadır. Bu hukuk dışı tutumu AHİM’e götürüyoruz. Anılan davada Rum mahkemeleri uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Kültür mirasımızı simgeleyen Evkaf mallarımız hepimizindir. Onlara yapılan saldırı Kıbrıs Türk kimliği, kültürü, örfü, geleneği, varlığına saldırıdır. Bu nedenle insanlık suçuna sessiz kalmayalım.”

İbrahim Benter: Sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkılması uluslararası hukuka aykırıdır

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz