Teknolojiye sırtını dayamayan her yapılanma, ölmeye mahkumdur!

Teknolojiye sırtını dayamayan her yapılanma, ölmeye mahkumdur!

✏️–Kıbrıs Gazetesi —✏️

 

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim sistemlerini daha etkin, daha verimli; dolayısıyla daha düşük maliyetle yapılanmaya zorlamaktadır. Bu noktada, kaynak planlamasını ve buna bağlı bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme ve yeni pazarlara açılma yolunda bir adım öne çıkmaktadırlar.

Şirketlerde yaşanan büyümenin getirdiği sancılı dönem, bilgi dağınıklığı ve dolayısıyla bilgi kayıplarına ve süreç karışıklıklarına sebep olmaktadır. Kurumsal hafızayı kişilerin yetkinliklerine ve yeteneklerine bırakmak ise, bir işletme için intihara teşebbüs etmektir. Bu noktada alınacak önlemlerin başında, bilişimsizlik maliyetini ortadan kaldırmak, bilişim ve uygulama yazılımı teknolojilerine yatırım yapmak gelmektedir.

Şirketlerdeki yapılanma, bilişim altyapısına oturtulup kalıcı hale getirilmedikçe takibi zordur ve bu değişimi yönetmek çok daha sancılıdır. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapılandırılan süreçler, oluşturulan organizasyon şeması ve görev tanımları, yetki şemaları, şirketin ihtiyaçlarına cevap verebilecek doğru bir  kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıyla takip edilebilir hale getirilmelidir.

Örneğin satış yapılanmasında; satış talebi kime gelir? Talep kim/ler tarafından nasıl değerlendirilir? Teklif hazırlanırken planlama-üretim-satınalma ve finans ile fikir alışverişi nasıl yapılır? Teklifi hangi yetki limitlerinde kim onaylar? Talep siparişe dönüştüğünde planlama-satınalma-üretim-sevkiyat koordinasyonu nasıl sağlanır?

Peki tedarik zinciri yapılanmasında; planlama, malzeme ve üretim planlamasını nasıl- neye göre yapar? Satınalmaya talep nasıl gelir? Satınalma aldığı teklifleri (kalite/fiyat/teslimat süresi) nasıl değerlendirir, kime onaylatır? Üretim kendisine gelene kadarki süreci nasıl takip eder?

Tüm bu soruların ve çok daha fazlasının doğru cevabını organizasyonel yapılanmada bulur ve yapılandırırız. Şimdi siz karar verin tüm bu süreçlerin takibini sözlü ve/ya e-posta yoluyla mı yapmak istersiniz; yoksa tüm verilerin girildiği, departmanlar arası süreçlerin takip edilebildiği bir program doğrultusunda, kimin ne yaptığını veya yapacağını bilerek mi hareket etmek istersiniz?

Günümüzde bilişim altyapısına dayanmayan tüm iş süreçlerinin takibi zor ve verimliliği düşüktür. İşletme içinde dolaşan bilginin hem kalitesini yükseltmek hem de bilginin hızlı dolaşımı ile verilecek kararları da daha gerçekçi ve doğru kılmak önem arzetmektedir. Şirketin ölçeği ve iş hacmi büyüdükçe nasıl ki yapılanma ihtiyacı doğuyorsa ve tüm süreçlerin etkin şekilde işlemesini istiyorsak, bunu en doğru takip edebileceğimiz bilişim altyapısını da kurmak zorundayız.

İşlerin yolunda gidip gitmediğini görebilmek için elinizde “veri” olması gerekir. Verileri görebileceğiniz yer de “raporlar”dır. İşte doğru kurumsal kaynak ve bilişim altyapısıyla, doğru bilgiye istediğiniz zaman erişebilir, sistemin sunduğu analitik raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Böylece kurguladığınız süreçlerin doğru işleyip işlemediğini ve verimliliğinizi de doğru şekilde takip etmiş olursunuz.

Sonuç olarak, günümüzdeki en doğru ifadelerden biri yine karşımıza çıkıyor; “ölçemediğimizi yönetemeyiz.” Devamı da şöyle geliyor “yönetemediğimiz de zaman içinde ölmeye mahkumdur.” Bu nedenle binbir emekle şekillendirdiğiniz yapınızı, doğru kurumsal kaynak ve bilişim altyapısıyla besleyin ki rekabetin yoğun olduğu günümüz dünyasında bir adım daha öne çıkın..

Aytuğba Baraz Koç, MSc

Radius Partners Consulting Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları Danışmanı

KONUK YAZAR

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz