Eğitim anlayışında öğrenci aktif öğrenen olmalıdır

Eğitim anlayışında öğrenci aktif öğrenen olmalıdır

✏️–Kıbrıs Gazetesi —✏️

 

Bu yazımda çok basit bir cümleden yola çıkıyorum. Hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz. Her canlının yaradılışı gereği beraberinde yaşattığı, şekillendirdiği ve geliştirdiği özellikler vardır. Bir balığı uçmaya veya bir kuşu yüzmeye zorlayamazsınız; yaradılışına uygun olmayan özellikler vardır.
Çok eskiden köy enstitülerinin içerisinde yazımızın başlığı yer alırdı. Buradaki mantık herkesin ayrı ilgi alanları ve yeteneklerinin olduğunu ortaya koyup bu felsefe noktasında çocuklar yetiştirmeye çalışmaktı.
Hala daha günümüzde aynı mantık doğrusunda yer alsak da bu mantığa ters bir anlayışla hareket etmekten geri duramıyoruz. Sistemin en önemli yapı taşı öğretmendir. Bunu kimse inkâr edemez.
Öğretmenin kalitesi eğitim kalitesinin göstergesidir. Finlandiya’da eğitimim başarısı Finlandiya sisteminin değil öğretmenin başarısıdır. Eğitimin bilimde ortak buluştuğu nokta sistemin yaratıcısı ve mimarının öğretmen olduğudur. Ne kadar kaliteli öğretmen yetiştirebilirsen o kadar kaliteli eğitim ve çıktısıyla karşı karşıya kalırsın.
Basmakalıp ve tek tip bir öğrenci profiline yakın, kendi yeteneklerini ortaya çıkarmaya izin vermeyen eğitimci yaklaşımı bize çok da başarılı bir gelecek nesil umudu vermemektedir.
Öğrenciyi ilgi ve yetenekleri dâhilinde yönlendirebilmeli ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek bir yaklaşım sergilemekten başka bir çaremiz olduğunu düşünmüyorum. 
Üniversite çağına gelmiş çocuklarımız hala daha devlet dairelerinde işlerini yapmaya anne ve babalarıyla birlikte gidiyor. Anne ve baba müdahaleci ve koruyucu yaklaşımına devam ediyor. Birçok noktada çocuklarımız özgüvenini kazanıcı yaklaşımlar sergileyebilmelerine izin vermiyor, ömür boyu onlara küçük çocuk muamelesi yapıyoruz.
Tabi yetiştirme tarzına paralel her şeyi anne ve babasının yapmasına alıştırılmış olan çocuklar üniversite çağında dahi ailesinden karşılaştıkları sorunun çözümüne yönelik beklenti içerisine giriyor.
Günün sonunda okulda istendik davranışları kazanamayan birey bir de ailesi tarafından baskıcı ve korucuyu bir şekilde büyütülünce karşılaştığı problem karşısında birey çözüm üretemiyor, bunalıma giriyor, ya hasta oluyor; ya da çözümü hayatına son vermekte arıyor.
Yaratıcılık ve ilgi alanları sistematiğinde yetişen ve yetişmesine imkân tanınan birey aslında farklı olmanın bedelini güzel ve toplumuna faydalı bir şekilde ödemektedir.

Eğitim sistemimiz her öğretim seviyesinde sözel ve sayısal olarak iki yetenek noktasına sıkışmıştır…

Öğrenciler tüm yetenek alanlarında değerlendirildiği takdirde onların tam olarak ne yapabilecekleri anlaşılabilir…
Bireyler sözel-sayısal yetenek anlayışlarıyla değerlendirildiğinde bütünsel başarıya ulaşmamız mümkün olmuyor…
Eğitim ve öğretimin hedefi öğrencinin bütün yönlerini ortaya çıkarmak olmalıdır…
Öğrencilerin sadece belirli özelliklerini ön plana çıkaran eğitim anlayışı benzeşmeye neden olur…
Eğitim anlayışında öğrenci aktif öğrenen olmalıdır…
Etkinliklere katılan, paylaşan, bilgiye ulaşma yollarını araştıran öğrenciler yetiştirmeliyiz…
Önemli olan çocuklarda merak uyandırmak, okumayı sevdirmek, bir konuyu araştırmayı öğretmektir…
Eğitim sistemimizde geçerli olan öğretmen merkezli öğretim yaklaşımı bireyleri ezbere dayalı bir eğitim sistemine mecbur ediyor…
Bu da yetiştirdiğimiz bireylerin gerçek hayatla ilişki kurmakta zorlanmasına sebep oluyor…
Karşılaştıkları problemi çözemeyen, en ufak sıkıntı karşısında depresyona giren gençler ortaya çıkıyor…
Gençlerimiz karşılaştıkları sorunlara çözüm odaklı yaklaşamıyor, sorun çözemiyor. Toplum olarak sadece şikâyet ediyoruz…
Öğrenciler gerçek yaşamda fizikle ilgili bir sorunla karşılaştıklarında okulda öğrendiklerini kullanmamaktadır…
Bilgi toplumuna ulaşmak için eğitimci ile ailenin birlikte hareket etmesi gerekir…
Unutmamalıyız ki çağdaş eğitim, yeteneklerini fark eden, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirecek programların uygulanmasıdır…
Çünkü çağdaş eğitim benzeşmeyi, aynılaşmayı amaçlayan eğitim anlayışının karşısındadır…

DR. ZİYA ÖZTÜRKLER

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz