Meclis Genel Kurulu’nda İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü

Meclis Genel Kurulu’nda İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü

   ✏️–Gündem Kıbrıs —✏️

 

Çağman, yaşanacak anlaşmazlıkların 60 gün içerisinde ele alınabilmesi yönünde bir değişikliğin de tasarı kapsamında olduğunu söyledi.

 

Tasarıyı açıklamak üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kazanılmış hakların toplu iş sözleşmesi yenilenmezse kaybedildiğine işaret ederek, yapılan düzenlemeyle yeni bir toplu iş sözleşmesi gündeme gelmezse eski kazanılmış hakların geçerli olmasının sağlanacağını kaydetti.

Çağman, yaşanacak anlaşmazlıkların 60 gün içerisinde ele alınabilmesi yönünde bir değişikliğin de tasarı kapsamında olduğunu söyledi.

Çağman’ın konuşması sırasında yerinden söz alan bazı milletvekilleri, yapılan değişikliğin toplu iş sözleşmesinin İş Yasası’ndan neden çıkarıldığını sordu, Bakan Çağman da iş akitleri konusunda yapılan ilavelere işaret etti.

Yapılan değişikliğin çalışan haklarını geriye götüreceğini söyleyip, bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulayan milletvekilleri, esas amacın toplu iş sözleşmelerini ortadan kaldırmak olup olmadığını sorması üzerine, Çağman, emekçinin haklarını geriye götürecek bir duruşunun olmayacağını ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit söz alarak, İş Yasası’nda değişiklik yapmaya ihtiyaç olmadığını belirterek, bakanın niyetinden kuşkusu olmasa da toplu iş sözleşmesi kavramının yasadan çıkarılmasının çalışan haklarını geriye götürecek bir uygulama olacağını söyledi.

İş (Değişiklik) Yasası’nın tamamen geri çekilmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit aksi halde çok farklı kapıların açılacağını dile getirdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise Türkiye ile KKTC arasında protokol imzalandığında Başbakan Ersan Saner’e sorduğu sorular arasında bu konunun da olduğunu dile getirdi.

Bu değişikliğin protokol gereği yapılıyor gibi göründüğünü dile getiren Özersay, “O gün de sormuştum, neyi murat ediyorsunuz? Bunun içeriği nedir?” dedi.

Başbakan ya da Çalışma Bakanından neyin murat edildiğini öğrenmek istediklerini kaydeden Özersay, usulen, halkın bilgisine getirilen bir düzenleme varsa, bunun halkın bilgisine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, toplu iş sözleşmesine atıf çıkarıldığında, iş akdi yapılmadan personel çalıştırılan yerlerde haklar bağlamında büyük bir geriye gidişin kapısının açılacağına işaret ederek, iş akdi olan yerlerde maaş konusunda sorun yaşanmasa da ek tahsisat gibi alanlarda ciddi bir geriye gidiş yaşanacağını savundu.

Yapılmak istenenin ne olduğunu soran Özersay, yapılmak istenenin BRT’deki personele yönelik bir düzenleme ise bunun da açıklanmasını istedi.

Başbakan Ersan Saner de yapılan değişiklikle toplu iş sözleşmesinin ilgili yasanın altına çekileceğini ve İş Yasası’nda hizmet akitlerinin bırakılacağını dile getirdi.

Çalışanın özlük haklarında hiçbir gerilemenin söz konusu olmadığını kaydeden Saner, değişiklikle sorunların 60 gün içinde çözülmesi kuralının getirildiğini belirtti.

Başbakan Saner, milletvekillerinin soruları üzerine özlük haklarında hiçbir şekilde taviz verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Saner, milletvekillerinin soruları üzerine toplu iş sözleşmesi kurallarının ilgili yasanın altına çekildiğini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan düzenlemelerin neden getirilmeye çalışıldığı”, “Toplu iş sözleşmelerinin ve örgütsel mücadelenin ortadan kaldırılmaya çalışılıp çalışılmadığı” ve “BRT’de iş akdi olmaksızın çalışanların olduğuna işaret edilerek, amaçlanın ek tahsisatları ortadan kaldırmak olup olmadığı”na ilişkin sorular üzerine Başbakan Saner, hizmet akdi imzalanmadan ülkeye işçi bile getirilemeyeceğini dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner, hem işçinin, hem işverenin haklarını korumak durumunda olduklarını belirterek, hem devletin, hem çalışanın haklarının korunması gerektiğini söyledi. Saner, bu nedenle Asgari Ücret Komitesinde bu nedenle hem işçi hem işveren temsilcisinin bulunduğunu dile getirdi.

Ek mesai hakkı verilmezse devlette çalışmanın mümkün olmadığını herkesin bildiğini kaydeden Saner, düzenlemenin Türkiye’deki uygulamadan geride olmadığını söyledi.

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

Yorum bırakın