BAŞBAKAN ERSİN TATAR: “HÜKÜMET EKONOMİNİN HIZLA TOPARLANMASI VE GÜÇLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN DOĞRU VE ÜLKE YARARINA KARARLARI ALMAKTA KARARLI”

BAŞBAKAN ERSİN TATAR: “HÜKÜMET EKONOMİNİN HIZLA TOPARLANMASI VE GÜÇLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN DOĞRU VE ÜLKE YARARINA KARARLARI ALMAKTA KARARLI”

 

 

BAŞBAKAN ERSİN TATAR EKONOMİ KONUSUNDA İLGİLİ ÖRGÜTLERLE GÖRÜŞMELERİ KAPSAMINDA İŞVERENLER SENDİKASI HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ
Başbakan Ersin Tatar,  hükümetin, ekonominin hızla toparlanması ve güçlenmesi için alınması gereken doğru ve ülke yararına kararları almakta kararlı olduğunu vurguladı.
Başbakan Tatar, ekonomi konusunda ilgili örgütlerle görüşmeleri kapsamında İşverenler Sendikası’ndan Hasan Sungur başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede ülkedeki ekonomik durum ve alınması gereken kararlar ele alındı.
SUNGUR: “İŞ DÜNYASI SEKTÖRLERİ CANLANDIRMA ÇABASI İÇİNE GİRMEYE HAZIR”
İşverenler Sendikası Başkanı Sungur, hükümetin Covid-19 salgını konusunda başarılı bir mücadele vermekte olduğunu belirtti ve sendikanın reel sektörün yeniden ayağa kalkabilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomi için alınması gereken ek tedbirlerle ilgili önerilerini Başbakan Ersin Tatar’a sundu.
Hasan Sungur,  iş dünyasının bankaların sağlayacağı finans katkısı ile sektörleri canlandırma çabası içine girmeye hazır olduğunu belirtti ve  hükümetten gerekli kararları bir an önce almasını beklediklerini kaydetti.
TATAR: “TÜM İLGİLİLERİN KARŞILIKLI ANLAYIŞLA HAREKET ETMELERİ GEREKİR”
Başbakan Ersin Tatar da açıklamasında, kimsenin Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan sadece kendi sektörünü düşünerek kurtulamayacağını, tüm ilgililerin karşılıklı anlayışla hareket etmeleri halinde yaşanan sıkıntıların daha kolay atlatılabileceğini söyledi.
Tatar, hükümetin ekonominin hızla toparlanması ve güçlenmesi için alınması gereken doğru ve ülke yararına kararları almakta, atılması gereken adımları atmakta kararlı olduğunu kaydetti.
Tüm sektörlerin temsilcileri, Bankalar Birliği, Merkez Bankasıyla devamlı görüştüklerini belirten Tatar, herkesin görüşlerini ve önerilerini aldıklarını kaydetti ve “Hedefimiz Covid-19 salgın tehdidinin  geride kalması ile birlikte ekonomimizi önce ayağa kaldırmak sonra da atılım yapmasını sağlamaktır” dedi.
Bu süreçten alınan dersleri de göz önünde bulundurarak hem reel sektörü hem kamuyu daha sağlıklı bir noktaya taşıyabilirlerse, daha başarılı, refah seviyesi daha yüksek bir ülke haline geleceklerinden emin olduğunu belirten Tatar, “Tarihi boyunca önemli başarılar elde ederek devletini kuran Kıbrıs Türk Halkının Covid-19 sürecini de başarı ile tamamlamak suretiyle elde edeceği öz güvenle daha ileri gideceğinden eminim. Ben halkımıza ve potansiyelimize, inanıyor, güveniyorum” diye konuştu.
İŞVERENLER SENDİKASI’NIN ÖNERİLERİ
İşverenler Sendikası tarafından Başbakan Ersin Tatar’a sunulan öneriler şöyle: 
“Sendikamız, ekonomimizde yeniden çarkların dönmeye başlaması için minimum 12 ay geçmesi gerektiğini ve reel sektörün iş hacminin minimum % 50 oranında düşeceğini öngörmektedir. İş hacminin düşüşü, sektörel temelde değişkenlik gösterecek olup, ortalama değer kaybı % 50 olarak alınmıştır. 
Ekonomide akışkanlığın durması ve her türlü dış kaynak girişinde yaşanacak noksanlıklar da göz önünde bulundurulduğunda, reel sektörün bu dönemde karlılık beklentisi olmadığı ve/veya olamayacağı malumumuzdur. 
KOBİ’lere tarafınızca geliştirmiş işe devam kredi paketiniz hazırdır ve uygulamaya konması hedeflenmektedir. Bu paket tarafımızca takdirle karşılanmaktadır.                                                  (TL 1.000.000.000.00 KGF destekli kredi paketi) 
KOBİ’ler gibi, Orta ve Büyük ölçekli grup şirketlerinde varlıklarını sürdürebilmeleri, muhataplarına olan görevlerini yerine getirebilmeleri ve mümkün olabilecek en az zararla bu dönemi geçirebilmeleri elzemdir. Bu minvalde, aşağıdaki önlemlerin alınmasının ivedilikle gerekliliğini tarafınıza bildiririz:
1-    Reel Sektöre ait tüm kredilerin (BCH, KMH, SPOT, TAKSİTLİ), taksitlerinin ve/veya faizlerinin ve/veya anapara ödemelerinin, yeniden yapılandırılmak sureti ile 12 ay ödemesiz ve istenmesi durumunda maksimum 60 ay vadeli olacak şekilde taksitlendirilmesi için Bakanlar Kurulunun karar üretmesi,
2-    Orta ve Büyük ölçekli şirketlere, ötelenen çeklerini ve maaş ödemlerini yapabilmeleri için 12 ay ödemesiz ve 24 ay vadeli ‘’işe devam kredi destek paketi’’ oluşturulması gerekmektedir. Konu kredi paketinin, grup şirketlerin yıllık bilançolarının % 20’sini aşmayacak şekilde veya en son 9 ayda ödedikleri toplam çek ve maaş miktarı dikkate alınarak oluşturulması ve ivedilikle uygulamaya konulması için Bakanlar Kurulunun karar üretmesi,
3-    Uygulamaya konulacak tüm yeni kredilerin ve yeniden yapılandırılacak olan mevcut kredilerin, borç faizi oranlarının yabancı parada; Aktif büyüklüğü en yüksek ilk 10 bankanın hâlihazırda müşterilere mevduat için ödediği YP faiz ortalaması +  4 puanı geçmemesi,  TL kredilerde ise Aktif büyüklüğü en yüksek ilk 10 bankanın hâlihazırda müşterilere mevduat için ödediği TL faiz ortalaması + 5 puanı geçmemesi ve konu iki oranın üst limit olarak belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulunun karar üretmesi,
4-    Özel bankalarımızın büyük ölçekli şirketlere kullandırdıkları kredi limitleri, Bankacılık yasası tahtında belirlenen kurallar sebebiyle öz sermayelerinin % 25’ini aşamamaktadır. Bu durum şuan geliri olmayan ve 12 ay için de minimum gelirle ve/veya ciro ile çalışmayı öngören konu işletmelerimizin, satış yapıp kredilerinde küçülmeye gidemeyecekleri sebebi ile likiditeye ulaşmalarına engeldir. Özel bankaları kısıtlayan bu limitin, Pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri geçene kadar, her banka için 8 firmayı geçmeyecek şekilde öz sermayelerinin % 40’ı oranında revize edilmesi hususunda Bakanlar Kurulunun karar üretmesi,
Yukarıda belirtilen önlemler doğrultusunda; işletmelerimizin işe devamını sağlayacak ekonomik önlemlerin uygulayıcısı olacak Bankalarımızın desteklenmesi adına, ‘’işe devam kredi destek paketi’’ adı altında orta ve büyük ölçekli gruplara sağlanacak krediler için Bakanlar Kurulu tarafından KGF kefaleti sağlanması için karar üretilmesi gerektiği görüşündeyiz. 
Buna ek olarak, yeniden yapılandırmalar ve piyasaya yeni kredi sağlanmasının teşvik edilmesi adına; Bankaların reel kredi büyüme hedeflerinin olabilecek en yüksek seviyeye çekilmesi ve yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Yeniden belirlenecek reel kredi büyüme hedeflerini tutturan ve/veya geçen Bankalarımıza; yabancı para ve TL zorunlu karşılık faiz oranlarına Aktif büyüklüğü en yüksek ilk 10 bankanın hâlihazırda müşterilere mevduat için ödediği YP ve TL faiz ortalaması kadar faiz verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. Merkez Bankamıza yatırmak durumunda oldukları TMSFİF oranının 1 yıl süre ile yüzde sıfır olarak uygulanmasının ve bu hususta Bakanlar Kurulu tarafından karar üretilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.”

 

 

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

Yorum bırakın