KKTC MERKEZ BANKASI VE KUZEY KIBRIS BANKALAR BİRLİĞİ  “COVİD-19 YAKLAŞIMI” HAKKINDA ORTAK BASIN DUYURUSU YAPTI

KKTC MERKEZ BANKASI VE KUZEY KIBRIS BANKALAR BİRLİĞİ  “COVİD-19 YAKLAŞIMI” HAKKINDA ORTAK BASIN DUYURUSU YAPTI

 

 

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği  “Covid-19 Yaklaşımı” hakkında ortak basın duyurusu yaptı.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği yapmış olduğu açıklama  ile, tüm dünyayı ektisi altına alan Covid-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle nakit akışları ve ödeme güçleri zayıflayan ve yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik olarak, bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla ortaya konulmuş olan “Covid-19 Yaklaşımı” için başvuru süresinin 30 Kasım 2020 tarihine uzatıldığı belirtildi.

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin açıklamasının tamam şöyle:

Bilindiği gibi, “Covid-19 Yaklaşımı” çerçevesinde, kredilerin yapılandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak vergilerden feragat edilmekte, oluşacak masraflar sınırlandırılmakta, belli yasal sınırlara istisnalar getirilmekte ve bu yolla yapılandırma teşvik edilmektedir. “Covid-19 Yaklaşımı” ile ayrıca kredi piyasasında rekabetin çalışmasını sağlayarak kredi kullanma maliyetinin düşürülmesi de amaçlanmaktadır.

“Covid-19 Yaklaşımı” için başvuru süresinin 30 Kasım 2020 tarihine uzatılmasına yönelik olarak KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış ve kararlar alınmıştır.

Covid – 19 Yaklaşımı kapsamında:

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler kredi borçluları tarafından gelecek olan talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda, faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerek şekilde yapılandırılacaktır.

Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan kredi borçlusuna başvuru esnasında, kredisini başka bir bankadan kredi alarak kapatabileceğine ve böyle bir durumda karşılaşacağı masrafın ne olacağına ilişkin imza karşılığı veya dayanıklı ortam yoluyla  bilgilendirme notu verilecektir.

Bankalarca yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun kredi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla telep edeceği bilgi ve belgeler en geç  iki iş günü içerisinde verilecektir.

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

Kredi borçlusu tarafından kredinin başka bir bankaya aktarılmak istenmesi halinde ve sözleşmede yer alması kaydıyla alınacak erken kapama tazminatı binde 5’i aşmayacaktır.

Kredinin orjinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.

Yapılandırma sonrasında bankalar tarafından krediler hali hazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Kredi şartlarında iyileştirme yapılırken belirlenen yasal limitlerle ilgili ortaya çıkabilecek kısıtlamaların ortadan kaldırılması için Merkez Bankası tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kredi kartı limitlerinde sıkıntılar yaşanabileceği göz önüne alınarak, kredi kartı borçlarının taksitli krediye dönüştürülmesine olanak sağlanmıştır.

“Covid – 19 Yaklaşımı” kapsamında kredi borcunu yapılandırmak isteyen kredi borçlularının en geç 30 Kasım 2020 tarihine kadar  bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

Yorum bırakın