GİAD, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirdi

GİAD, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirdi

GİAD, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirdi

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

GİAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi eleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi eleştirilerek, “Devlete ait tüm projelerde vize zorunluluğunun kaldırılması suiistimale açık bir kural değişikliği” açıklamasında bulunuldu.

Bu konuda yasa değişikliğine gerek olmadığı belirtilen açıklamada, “Bu girişim finansman konusunda devletimize ve halkımıza fayda sağlayacak projelerle ilgili süreçleri hızlandırma ve kolaylaştırma amacı taşıyorsa, yetkin ve yetkili birim olan KTMMOB süreç içinde tutulmalı” görüşü dile getirildi.

Ülkedeki kurumların, Kıbrıs Türk toplumunun menfaatine olan rasyonel, doğru ve yasal olan her projeye onay verecek basirette ve yetkinlikte olduğu vurgulanan açıklamada, bu kurumların süreçten çıkarılmak istenmesinin yapılan işlerin rasyonelliğinin ve Kıbrıs Türk toplumunun menfaatine olup olmadığının tartışılmasına sebep olacağı ifade edildi.

Devlet yetkililerine seslenilen açıklamada, “Kıbrıs Türk iş insanlarının, özellikle de Kıbrıs Türk genç iş insanlarının yetkinliğine ve basiretine güvenmeniz en büyük temennimizdir” denildi.

Düzenlemenin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin devlet projelerine vize verme gerekliliğinin kaldırılmasına yönelik olduğu savunulan açıklamada, “Projelerin yasalara ve mevzuata uygunluğunu kontrol edilebilirliğini; projelerin maliyetlerinin ve kalitesinin denetim mekanizmasını ve projelerin güvenliğinin kontrol edilebilirliğini ortadan kaldıracak olması nedeniyle öneriyi doğru bulmuyoruz” ifadelerine yer verdi.

GİAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Her şeyden önce yetkili ve saygın kurumlarımızın yetkilerinin bu şekilde, toplum ve mesleki paydaşların ihtiyacı ve görüşü gözetilmeksizin kısıtlanması kabul edilebilir değildir. Zira teknik ve profesyonel bakış açısı ile yönetilmesi gereken işlerin siyasetle yürütülmesi özellikle kamuoyunu ilgilendiren büyük ölçekli projelerde geri döndürülmesi güç hayati sorunlara kapı aralamak demektir. Ayrıca projelerin uygulamalarının yurt dışı şirketlere verilmesi, yerel ekonomiye daha da önemlisi genç mimar, mühendis ve müteahhitlerimizin mesleki gelişimine ve ülkemize olan inancına, onarılması mümkün olmayan hasarlar verecektir.

Yabancı şirketler, yerel şirketlere uygulanmayan kurallar ve denetimler altında olmayabileceğinden, sorumluluk ve şeffaflık açısından problemler olacaktır. Projenin tamamlanmasının ertesi gününde devlet herhangi bir sorunda sorumlu tutacağı bir muhatap bulamayacağı gibi, yabancı şirketlerin yerel bağlam ve kültür hakkında yeterince bilgi sahibi olması mümkün değildir.

Yasa değişikliği spesifik ve tekil bir soruna çözüm üretmek için gerçekleşmemelidir. Devlete ait tüm projelerde vize zorunluluğunun kaldırılması suiistimale açık bir kural değişikliğidir. Devletin menfaati, finansman anlamında veya her halükârda stratejik olarak bir projenin hayata geçirilmesini gerektiriyorsa bile, bu durum teknik konularda herhangi bir kurumu devreden çıkarmanın haklı gerekçesi olamaz. Zira ciddi devlet organizasyonunun sağlıklı işleyişi resmi ve sivil tüm kurumlarının bir bütün olarak çalışmasıyla mümkündür.”

GİAD, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirdi

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz