EL-SEN elektrik enerjisi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatacak

EL-SEN elektrik enerjisi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatacak

EL-SEN elektrik enerjisi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatacak

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, elektrik enerjisi güvenliği için gerekli yatırımlar ve uygulamaları içerecek strateji planı için çalışma başlatılacağını açıkladı.

EL-SEN elektrik enerjisi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki elektrik üretimi arz güvenliğinin ve enerji bağımsızlığının sağlanması, standartlara uygun, Çevre Yasalarına uyumlu, çevreci ve olabilecek en ekonomik elektrik üretim arzının sağlanmasının gerçekleşmesi için EL-SEN katkı koymaya hazır tüm paydaşlarla birlikte ülkenin “Enerji Strateji Planı”nın temelini oluşturacak Eylem Planı için çalışma başlatacaktır” dedi.

Tüm paydaşların bu çalışmaya katkı koymasını beklediklerini kaydeden Tuğcu, “Ortaya çıkacak uygulanabilir, topluma ortak fayda sağlayacak senaryolar temelinde, çalışmaya katkı koyması beklenen, ülkemizde bilimsel ve teknik konularda, KTMMOB’nin önderliğinde olmak üzere, ekonomik örgütler, siyasi partiler, sendikalar, çevre örgütleri ve diğer tüm paydaşlar ile mutabakat sağlanması ve çalışmaların ileriye götürülmesi amaçlanmaktadır. El-Sen ülkenin enerji talebinin karşılanmasına yönelik yapılacak herhangi bir yatırım ve/veya uygulamanın toplumsal mutabakatla yapılmasının zaruri olduğunu kamuoyuna duyurur” dedi.

 Tuğcu çalışmada yapılacakları şöyle sıraladı:

 “1. Ülkenin acil ihtiyacı olan 15 yıllık güç ve enerji üretim talebinin geçmiş yılların istatistiki bilgileri ve talepteki değişiklikler analiz edilerek mutabakatla tespit edilmesi. 

2. Mevcut tüm üretim yöntemleri için ayrıntılı olarak maliyet analizi yapılması ve kapasite kullanımlarına bağlı olarak sabit ve değişken maliyetlerinin mutabakatla tespit edilmesi.

3. Elektrik üretiminde kullanılacak yakıt alternatiflerinin incelenmesi ve olası yakıt dönüşüm maliyetlerinin ilk yatırım dahil sabit ve değişken maliyetlerin mutabakatla tespit edilmesi.  

4. Senaryolar dahilinde sisteme yeni eklenebilecek alternatif üretim kaynaklarının (buhar santralı, dizel santral, kombine çevrim gaz türbini santralı, enterkonnekte, CSP (Konsantre Güneş Enerjisi Santralı), Fotovoltaik Güneş, depolama vs.) yatırım ve işletme bedellerinin tespiti, sabit ve değişken maliyetlerin mutabakatla tespit edilmesi.

5. Yukarıda belirtilenler çerçevesinde hazırlanacak senaryolar dahilinde güç ve enerji talebinin karşılanması için santralların katkı paylarına göre enerji üretim maliyetinin yıllar bazında toplam sabit ve değişken maliyet olarak tespit edilmesi.

6. Bu analizler sonucunda en optimum üretim ve yatırım modelinin; en ekonomik, çevre mevzuatına uygun olarak tespit edilmesi ve raporlanması.”

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz