CTP Gençlik Örgütü, işçi ölümleri ile ilgili açıklamada bulundu

CTP Gençlik Örgütü, işçi ölümleri ile ilgili açıklamada bulundu

GIYNIK

Gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde her gün işçiler, aşırı kâr hırsı ve ranta dayalı, sermaye odaklı, sosyal devlet anlayışından yoksun politikalar güden iktidarların ısrarla alınmayan önlemleri nedeniyle yaşamını yitiriyor. İş cinayetleri nedeniyle adamızda her yıl onlarca işçi yaşamını yitiriyor

Bu bizlere adamızda iş kazalarını önlemek için yapılan düzenlemeler ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği toprağı olmakla birlikte, bu yaşananlar bizlere AB müktesebatı dışında izole olduğumuz bir ülke gerçeğini ve utancını yaşatıyor.

Ülkemizdeki yaygın denetimsizlik, taşeron sistemi ve ekonomik kriz işçilerin yaşamını daha fazla zorlaştırıyor.

Emekçilerin örgütsüz olduğu adamızda işçi ölümleri maalesef sıradanlaşıyor. Her gün emekçilerin karşılaştığı büyük küçük iş kazaları kanıksanır hale gelmiş durumda. Yaşam hakkını korumak bu köhnemiş düzeni yıkıp, yerine sosyal devlet ilkelerini hakim kılmakla mümkündür. Bildiğimiz bir şey var ki örgütlü mücadele vermekten başka seçeneğimizin olmadığıdır.

CTP Gençlik Örgütü olarak işçi sağlığı ve işçi güvenliği tedbirlerinin alınacağı ve etnik köken ayırt etmeksizin, hak temelli bir istihdam ve insan onuruna yaraşır, çalışma koşulları için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm emekçileri ve emek örgütlerini CTP Gençlik Örgütü’nün bu onurlu mücadelesine destek vermeye çağırıyor ve yaşamını yitiren işçimizin ailesine başsağlığı diliyoruz.

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Yorum bırakın