Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor

   ✏️–Haber Kıbrıs —✏️

 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor

 Meclis Genel Kurulu’nda, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesinin onaylanmasının ardından , 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmeye başlandı.

-Toros

Bakanlık bütçesi üzerine ilk konuşmayı CTP Milletvekili Fikri Toros yaptı.

Toros, ekonomide ulaşım ve ulaştırmanın önemine dikkat çekti ve ülkede izolasyonlar nedeniyle ulaşımda yaşanan sorunların halen çözüme ulaşmadığını kaydetti.

Havaalanının henüz hizmete açılamadığını dile getiren Toros, havaalanı için sürekli açılış tarihleri paylaşıldığını fakat bir türlü gerçekleşmediğini söyledi.

Ercan Havaalanı terminalinin en erken zamanda açılmasının herkesin temennisi olduğunu belirten Toros, bu havaalanında sadece iki havayoluna hizmet edecek olmasından dolayı ülkenin turizmine cevap verilemeyeceğini kaydetti. Hükümetin Ercan Havaalanı ile ilgili ivedi kararlar alması gerektiğini dile getiren Toros, havaalanın uluslararası alanlara açılması gerektiğini belirtti.

Gerçekçi çözümler üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken Toros, milli havayolu şirketi kurulması ihtimalinin de düşük olduğunu söyledi.

 85 milyon nüfuslu Türkiye’den Ercan havaalanına sadece yedi şehirden uçuş olduğunu dile getiren Toros, bu seferlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığının Ercan havaalanının bir an önce açılmasını sağlaması ve ek uçak filosunun temin edilmesi gerektiğini dile getiren Toros, bakanlığın uhdesinde olan deniz limanları konusunda da limanlarda siyasi sorunların yanı sıra kapasite ve standart erişimi yönünde geri olunduğunun bilindiğini kaydetti.

Limanların kamu özel işbirliği ortaklığında özelleştirileceği söylendiğini dile getiren Toros, ihtiyaçların yapılması konusunda hiçbir fizibilite ve proje çalışması yapılmadığını belirtti.

Girne Antik limanının restorasyonu konusunda da bir otorite karmaşası yaşandığını dile getiren Toros, bu karmaşadan dolayı limanda beklenen ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılamadığını kaydetti.

Girne Antik limanında güçlü irade ortaya konulması gerektiğini dile getiren Toros, Girne limanının restore edilmemesi halinde büyük sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

Mağusa limanında acil ihtiyaçlar olduğunu söyleyen Toros, orada teknik teçhizat sorunu ve boşaltma kapasitesi sorunu olduğunu kaydetti.

Mağusa limanının da uluslararası standartlarda olmamasından dolayı birçok sorun yaşandığını dile getiren Toros, limanda en erken zamanda var olan sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Gece yolların ışıklandırılmasındaki sorunların çözülmediğini kaydeden Toros, güneş enerjisi ile çalışan, daha ekonomik ve daha güvenilir aydınlatma sistemlerine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni yapılan yollarda “kedi gözü” denilen sistemlerin yapılmasının unutulduğunu söyleyen Toros, yollara yol güvenliği yatırımların acil yapılması gerektiğini belirtti.

Trafik siteminin soldan sağa geçirilmesine yönelik açıklamalara atıfta bulunan Toros, geçmişte Kıbrıs’ın İngiliz kolonisine tabi olmasından dolayı sol trafiğe sahip bir sistemin içinde olduğunu ve ülkede sol direksiyonun yasaklandığını  anımsatarak, bunun geri çevrilemeyeceğini söyledi.

Bu ülkeye böyle bir müdahale yapılamayacağını dile getiren Toros, bunun derhal gündemden kalkması ve bir daha dile getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da konuşmasında, karayollarının bu ülkenin “karanlık noktası” olduğunu belirtti.

Bütçede ayrılan kaynakların yeterli olmadığını dile getiren Barçın, karayolları bütçesinin 50 bin TL azaltıldığını dile getirerek, dairenin elektrik alımının bütçede azaltılmasının binasının da başka yere devredilecek olmasını akla getirildiğini ve bunların cevaplanması gerektiğini kaydetti.

Karayollarının iş makinası kiralama giderinin de azaltılacak olmasının gerçekçi olmadığını dile getiren Barçın, halk için gerçekçi bir bütçe yapılması gerektiğini söyledi.

Posta Dairesi’ne çok önem verdiğini dile getiren Barçın, dairenin yüzde 85’i personel gideri olduğunu dile getirerek, Türkiye’deki posta dairesinin birçok özel şirketle rekabet edebilir durumda olduğunu söyledi ve ülkedeki dairenin de yatırım yapılarak özel şirketlere rekabet edebilir noktaya getirilmesi gerektiğini kaydetti.  

Barçın, “Posta Dairesi’nin şu anda Türkiyeli öğrencilerin koli yolladığı ve avukatların pul aldığı bir duruma getirildiğini” söyledi.

-Erhürman

CTP Milletvekili ve Genel Başkan Tufan Erhürman da,  Ercan havaalanında yaşananların önemli olduğunu dile getirerek, kamu- özel anlaşmasında sözleşmenin başlangıç tarihinin ne zaman olduğunun tartışıldığını söyledi.

Böyle kamu özel ortaklı olmayacağını dile getiren Erhürman, böyle bir sözleşmenin yapılamayacağını kaydetti ve meselenin, sözleşmenin ciddiyetle yapılmamasından dolayı gelecek gelirin de sürekli ötelenmesi olduğunu kaydetti.

Turizm bakanının bu kürsüden çıkıp konuşacağını fakat mendirek işinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında olmasının söylendiğini dile getiren Erhürman, mendirek meselesinin yıllardır çözülememesini eleştirdi.

“Bu zihniyet ve bu ciddiyetsizlikle gidilmesi halinde işlerin gelinen noktadan daha kötüye gideceğini” dile getiren Erhürman, akıl almaz söylemlerin yapıldığını kaydetti.

Erhürman, sol direksiyon araçların bu dönemde ülkeye gelip gelmediğini sordu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da birkaç aracın geldiğini belirtti.

Arıklı, ülkenin sol direksiyona geçişi konusunda araştırma yaptıklarını fakat kendisinin böyle açıklaması olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu ülkede bakanlık yapmanın önemli olduğunu söyleyerek, “siz kendi kendinize durup araştırma mı yaptınız. Bu araştırmanın amacı nedir?” dedi.

Arıklı da, kendisinin bu tür açıklama yaptığını söyledi ve “sizin arkadaşlarınız bunu uydurdu” dedi.

Karayollarında bir tane elektrik teknisyeni olduğunu dile getiren Erhürman, ihtiyaç olan yerlere değil ihtiyaç olmayan yerlere “bir sürü” istihdam yapıldığını kaydetti.  Erhürman, “gerekeli bütçenin konulması için sizin eliniz armut mu topluyor” dedi. 

Milli havayolu şirketinin kurulması konusunda sürekli “kuruldu, kurulmadı” konuşmaları yapıldığını dile getiren Erhürman, sürekli balon gündemlerin yapıldığını ve gerçek gündemlerin de yapılmadığını belirtti.

En fazla gelir getiren sektörün turizm sektörü olduğunu fakat turizmin güney Kıbrıs’a bağımlı bir noktada olunduğunu dile getiren Erhürman, bunların gerçek gündem olduğunu kaydetti.

Turizmde 2025 yılı konuşulduğunu fakat burada milliyetçilik söylemleriyle sorun yaratıldığını dile getiren Erhürman, bugünkü konjenktörde hiçbir şeye güvenilmediğini fakat atışın da serbest olduğunu belirtti.

Meselenin plan program ve ciddiyet meselesi olduğunu dile getiren Erhürman, yollarda aydınlatma sorunu olduğunu ve bunun çözümünün olması gerektiğini kaydetti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin yeterli olmadığına değindi.

Bakanlığın bütçesinin yüzde ellilik kısmının personel maaşları olduğunu ve ülkenin gereksinim duyduğu ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Şahali, “Telekom bütçesi en önemli bütçe fakat bizde en belirsiz alan” dedi.

Özel sektörün iletişimi teslim aldığına işaret eden Şahali, Telefon Dairesinin işlevini yitirdiğini ve Telefon Dairesindeki yatırım giderlerini merak ettiğini kaydetti.

4.5 G ihalesinin detaylarını anlamak için izaha muhtaç olunduğunu söyleyen Şahali, yapılan ihalenin izah edilmesi gerektiğini belirtti. Bilgi Teknolojiler Kurumunun bağımsız gibi görünen ama bağımlı duruma düşürülmüş görüntüsü olduğunu belirtti.

Mağusa’nın liman, turizm ve üniversite kenti olduğunu dile getiren Şahali, limanın olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Mağusa limanının serbest bölgeyi de barındırdığını dile getiren Şahali, limanın günümüz koşullarındaki teknik altyapılarından yoksun olduğunu söyledi.

Mağusa ve Girne limanlarının ihalesinin ne aşamada olduğunu soran Şahali,  liman şirketi ile ilgili durumun da ne olduğunu sordu.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da konuşmasında, bakanın istikrarlı ve ülkenin  ihtiyacı doğrultusunda açıklama yapması; ötekileştirişi açıklama yapmaması gerektiğini kaydetti.

Toplumun yapabilecekler üzerinden değerlendirme yaptığını dile getiren Baybars, ülke için Ercan havalimanının kamu özel işbirliği açısından doğru bir hamle olduğunu belirtti.

İhale şartnamesi ve ek sözleşmelerle sıkıntıların bu noktaya geldiğini dile getiren Baybars, tekrardan Ercan havaalanına yapılan sözleşmenin ne aşamada olduğunun açıklanması gerektiğini kaydetti.

Ercan havaalanının bitmesi ile birlikte kategori yükselmesi olacağını dile getiren Baybars, havaalanında en önemli konuların özel güvenlik, polis ve gümrük görevlisi olduğunu belirtti.

Havaalanının çalıştırılması ve faaliyete başlaması için çalışmaların yapılıp yapılmadığını soran Baybars, smart binası ve Ercan kule ile ilgili yeni çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Baybars, devletin de Ercan havaalanı ile ilgili yükümlülüklerini yapmadığını dile getirdi.

4.5 G konusunda yapılan ihalenin tam anlaşılmadığını dile getiren Baybars, bu konuda nasıl fiyatlandırma yapıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

İnternet servis sağlayıcıları için ayrılan frekansın durumunun ne olduğunu soran Baybars, fiber altyapı olmaksızın 4 G’nin mümkün olamayacağının bilindiğini söyledi ve bu hizmetlerin nasıl yapılacağını sordu.

Mağusa limanı ile ilgili çıkılacak ihalenin de açıklanması gerektiğini dile getiren Baybars, Limanlar dairesinin güçlü bir iradeye sahip olması açısından hazır olan yasanın artık gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.

Posta Dairesinde de koli trafiğinin rahatlatılması gerektiğini dile getiren Baybars, Karayolları Dairesi’nin yetersizliğine değinerek, yol güvenliği açısından da nasıl bir önlem düşünüldüğünü kaydetti.

Yasal çalışmalarla ilgili bilgi almak istediğini dile getiren Baybars, elektrikli skoterlerin sokaklarda atılı görüldüğünü fakat şuanda kalktığının görüldüğünü söyleyerek, “nerden bir anda bu hizmet sunuldu ve bir andan hayal olup gitti mi” şeklinde konuştu.

Kaçak taşımacılıkla ilgili yasaya el atılması gerektiğini dile getiren Baybars, T izinleri konusunda da bilgi istedi.  

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da konuşmasında, bütçenin öngörülü şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hükümet programındaki kitapçığın iyi vaadlerle yazıldığını dile getiren Solyalı, bütçe görüşmelerinde “ben ne yapabilirim” konuşmalarının yapıldığını dile getirerek, trafik güvenliği hakkında o koltukta oturmanın önemi olup olmadığını sordu.

Hükümet programı yazılırken gerçekçi olunması gerektiğini dile getiren Solyalı, yerinde tespit yapılıp bütçe kalemlerinde “ağlamak” yerine öneri yapılması gerektiğini söyledi.

Trafiğin hayatın içinden bir konu olduğuna dikkat çeken Solyalı, insan hayatına dokunan siyaset yapılması gerektiğini kaydetti.  

Solyalı, buranın “ağlama noktası” haline getirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Ercan havaalanı ve deniz yoluyla ülkeye KKTC ve TC uyruklular hariç 257 bin turist geldiğini dile getiren Solyalı, kapılardan Güney’den ülkeye gelen 2 milyon 373 bin kişinin olduğuna dikkat çekerek, sınır kapılarının daha da açılması gerektiğini belirtti.

Gelirlerin artırılması ve ekonomik döngünün dağlanması konusunda girişimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Solyalı, kapılardaki geçişlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Uçak fiyatlarına da değinen Solyalı, vatandaşların Güney’in havayolunu kullanmasındaki “haklılığını” dile getirdi.

Ercan’ın doğrudan uçuşlara, Mağusa limanının da doğrudan ticarete açılması konusunda baskı yapılması gerektiğini dile getiren Solyalı, bunların yapılması halinde çok ciddi gelirlerin elde edilebileceğini kaydetti.

“Jet raporu” diye nitelenen bir rapor olduğunu dile getiren Solyalı, havalimanındaki girişlerden dolayı Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapordan herhangi bir yanıt alınmadığını söyledi.

Ercan havalimanında o gün çalışanlar hakkında ceza davası açıldığını dile getiren Solyalı, bu konuda da gerekli bilginin aktarılmasını istedi.

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz