Bakanlar yarışıyor

Bakanlar yarışıyor

Diyalog Gazetesi

 

Ömer KADİROĞLU
Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanlığı için Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Turizm eski Bakanı Ünal Üstel, Ekonom Bakanı Hasan Taçoy ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başvuruda bulundu.
UBP’den alınan bilgiye göre, saat 17.00’de başvuru süresi sona erdi.
31 Ekim Cumartesi günü saat 08.00’de Atatürk Spor Salonu’nda UBP kurultayı toplanacak ve saat 20.00’ye kadar oylama yapılacak.
Hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde, Kurultay 7 Kasım Cumartesi günü yeniden toplanacak ve en çok oy alan 2 aday UBP genel başkanlığı için yarışacak.
Genel Başkanlığı aday olmak için başvuruda bulunan UBP Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu basın toplantısı düzenleyerek, manifestosunu açıkladı. 
Adaylık sürecinde gücünü UBP’nin tarihsel süreçteki mücadelesinden ve UBP üyelerinden aldığını söyleyen Sucuoğlu, geçmişten gelen tecrübeler ışığında geleceğe yönelik doğru planlamalar ve irade ile KKTC’nin kalkınma tarihini yeniden yazacağını belirtti.
UBP içerisinde ‘biz’ anlayışı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, geleceği inşa ederken çözümsüzlüğün yarattığı olumsuzu bertaraf ederek sonuç odaklı çalışacaklarını ve böylece eğitimde, sağlıkta, turizmde ve çevre konularında verimliliği arttırmanın yollarının bulunacağını söyledi.

İşte Sucuoğlu manifestosu
1) Dürüst, Şeffaf, İlkeli siyaset
2) Bilimsel gerçeklere dayanan politikalar
3) Tüm paydaşlar ile sağlıklı ilişkiler
4) Sürdürülebilir üretim ve kalkınma odaklı ekonomi
5) Ayrıştırmayan, kucaklayıcı, bütünün faydasına liderlik oluşturacaktır.

1.Ekonomiye yönelik hedefler
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yatırım cazibesi artırılacak ve yatırım bürokratik süreçleri kolaylaştırılacak. Yatırım dostu Kuzey Kıbrıs” kararlılığı ile çalışılacak. 
• Vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek.
• Sektör bazlı teşviklendirme ile istihdam artışı sağlanacak ve yeni yatırımların önü açılacak.
• Organik ürün üretimi yönünde özellikli teşviklendirme sağlanacak.
• Bilişim ve gelecek teknolojileri öncellikli yatırım alanları olacak.
• Teknoloji ve ARGE çalışmaları teşviklendirilecek. Özellikle bilişim alanında patent geliştirme merkezi kurulacak.
• Devlet, üniversite ve iş dünyası işbirliğinde ekonomik kalkınmaya yönelik toplumsal yarar sağlayacak ortak proje geliştirme süreci kurumsal yapıya alınacak.
• Tarım, hayvancılık ve deniz ürünleri alanında katma değer yaratan, verimli üretime geçilecek ve ihracat potansiyeli artırılacak.
2.Sisteme Yönelik Planlamalar
• “Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye”. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması için gerekli olan İdari Kayıt Sistemi kurulacak. Tek merkezli bilgi kaynağından devlet kurum ve kuruluşlarındaki işleyişin hızlanması sağlanacak.
• “Bakanlıklar daha veremli icraatçı hale gelecek”. Bakanlıklar icraatları hakkında durum analizleri yapacak, elde edilecek istatistiki bilgilerle daha verimli planlama hazırlanacak ve geri bildirimlerle hedef odaklı çalışılacak. İcraatın verimliliği artacak ve toplumsal yarar etki alanları genişleyecek.
• “Devlet denetler durumda olacak”. Yerel yönetimlerin yönetsel yapıları güçlendirilecek. Merkezi hükümetin denetsel yönde, yerel yönetimlerle daha etkin çalışacak düzenlemeler yapılacak. İlçelerde, ilçe “eğitim danışma kurulları” kurulacak. Kurulacak kurullar katılımcılık esasında bölgedeki iş insanları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm paydaşların katılımı ile okul gelişim süreci hızlandırılacak. 
• “Yurt dışında Kıbrıslı Türkler”. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Kuzey Kıbrıs‘a yapacakları yatırımlarında kaybolan güvenin yeniden oluşması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve teşvik edilecek.

3.Toplumsal hizmete yönelik planlamalar 
• “Dünden daha çok birlikteliğe ihtiyacımız vardır”. Kutuplaşmanın olmayacağı düzen içerisinde eşitlik ilkelerine dayalı yaşam sağlanacak.
• “Değer veriyoruz”. Yaşlılar ve özel durumu olan bireyler için bölgesel sosyal alanlar çoğaltılacak.
• “Sağlıklı birey sağlıklı toplum”. Her bölgede yeşil alanlar artırılacak ve spor olanaklarının artırılması yönünde çalışma yapılacak.
• “Canlıya değer veriyoruz”. Her canlı ortak yaşadığımız yaşam zincirin bir halkasıdır ve bu bilinçle planlamalar yapılacak.
• “Bölgesel Yuvarlak Masa” çalışmaları ile bölgesel gelişmeler hakkında halkın önerileri icraatlar aşamasında değerlendirilecek.
4.Gençlere ve Kadınlara Yönelik Planlamalar
• Değişim ve gelişime açık, kendine güvenen, etkin teknoloji kullanan, rekabetci ve girişimcilik özelliği yüksek olan gençler yetiştirilmesi için ilçelerde “girişimcilik merkezleri” kurulacak.
• Gençlerin okur-yazarlık düzeylerine uygun eğitim ve öğretim süreçleri iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde süreç içerisinde düzenlenecek. 
• Gençlerin kültür, spor, sanat, müzik ve dans alanlarında kendilerini çok yönlü geliştirebilmeleri amacıyla her ilçenin ihtiyaçlarına göre “çok amaçlı modern tesisler” kurulacak veya mevcut tesisler geliştirilecek.
• Gençlere ve kadınlara daha fazla girişim ve iş alanı açılacak.
• Kadınlara ve çocuklara karşı istismar, şiddet ve taciz; bu davranışları insanlığa karşı işlenen büyük suç olarak kabul ediyoruz. Ortak akıl politikalarıyla, işlenen bu tür suçları ülkemizde son bulması adına geniş kapsamlı mücadele edilecek.
5.Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
• “Güçlü ekonomi güçlü dış siyaset”. Yeni dönemde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sıkı işbirliğine dayalı çalışılacak, Kıbrıs adası etrafındaki doğal kaynaklardan Kıbrıs Türkü olarak haklarımızın ve haklılığımızı koruma mücadelesinde ortak kararlılık göstereceğiz. 
• Elde edilecek haklarla halkın yaşam kalitesinin artması ve yarınlarımız olan çocuklarımıza refah seviyesi daha yüksek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emanet olarak bırakacağız.
• Kıbrıs’taki Türk askeri varlığını ve Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün tartışma konusu yapmayacağız.
• Kıbrıs konusunda yeni bir görüşme süreci başlayacaksa, bu süreç kısa süreli ve sonuç alıcı olmalıdır. 

 

 Diyalog Gazetesi

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Yorum bırakın