Avrupa Komisyonu’ndan “Kıbrıs vatandaşlığı” açıklaması: AB’ye üye devletlerin uyruk alanındaki kuralları AB hukukuna uygun olmalı

Avrupa Komisyonu’ndan “Kıbrıs vatandaşlığı” açıklaması: AB’ye üye devletlerin uyruk alanındaki kuralları AB hukukuna uygun olmalı

Avrupa Komisyonu’ndan “Kıbrıs vatandaşlığı” açıklaması: AB’ye üye devletlerin uyruk alanındaki kuralları AB hukukuna uygun olmalı

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıs vatandaşlığı elde edemeyen Kıbrıslı Türk gençlerin hak ihlaline ilişkin soru önergesine Avrupa Komisyonu’ndan gelen yanıtta “AB hukukunun kapsadığı durumlarda, üye devletlerin uyruk alanındaki kurallarının AB hukukuna da uygun olması gerekir” denildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek’in, “Kıbrıs Vatandaşlığı” sorusuna Avrupa Komisyonu’ndan yanıt geldi

Kızılyürek’in Kıbrıs vatandaşlığı elde edemeyen Kıbrıslı Türk gençlerin hak ihlaline ilişkin soru önergesine Avrupa Komisyonu’ndan gelen yanıtta “AB hukukunun kapsadığı durumlarda, üye devletlerin uyruk alanındaki kurallarının AB hukukuna da uygun olması gerekir” denildi.

Açıklamaya göre soru önergesinde karma evliliklerden doğan binlerce Kıbrıslı Türk gencin Kıbrıs vatandaşlığını elde etmesi konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getiren Kızılyürek, komisyonun bu hak ihlalinin son bulması için ne gibi önlemler almayı planladığını sormuştu.

Kızılyürek sorusunda, ebeveynlerinden birinin Kıbrıs vatandaşlığına sahip olmasına rağmen, karma evliliklerden doğan bireylerin Kıbrıs vatandaşlığı alma haklarının reddedilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişti.

Açıklamaya göre Komisyon adına yanıt veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet Komiseri Didier Reynders, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, uluslararası hukuk çerçevesinde her üye devlet, vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesine dair gerekli koşulları belirlemektedir. Bununla birlikte, AB hukukunun kapsadığı durumlarda, üye devletlerin uyruk alanındaki kurallarının AB hukukuna da uygun olması gerekir” dedi.

Kızılyürek’in Ofisinden yapılan açıklama şöyle sürdü:

“Komiser tarafından atıfta bulunulan yasada, her üye devletin kendi vatandaşlık edinme ve kaybetme koşullarını belirleme hakkına sahip olduğuna ek olarak, AB hukukunun kapsadığı her alana üye devletler tarafından saygı gösterilmesi gerektiğine de açıkça atıfta bulunmaktadır. Vatandaşlık hakkı hem uluslararası hukuk hem de Avrupa hukuku tarafından belirlenir ve Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi açıkça ‘a. Herkes vatandaşlık hakkına sahiptir; b. Vatansızlıktan kaçınılmalıdır; c. Hiç kimse keyfî olarak vatandaşlığından mahrum edilemez’ (Madde 4) ifadesini kullanır. Ayrıca, ‘Taraf Devletin vatandaşlığa dair kuralları ayırımcı ibarelere yer veremez veya cinsiyet, inanç, ırk, renk ya da ulusal veya etnik köken temelinde ayrımcılığa varan herhangi bir uygulamayı içeremez (Madde 5)”

Açıklamaya göre verilen yanıttan yola çıkan Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türklerle Türk vatandaşları arasındaki evliliklerden doğan çocuklara yönelik ayrımcılığa son verilmesini talep etti ve Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin yetkili makamlarını, vatansızlığa itilen binlerce Kıbrıslı Türk gencinin insan haklarına saygıya dayalı önlemler almaya davet etti. Kızılyürek bunun hem uluslararası hukukun hem de Avrupa hukukunun bir gereği olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu’ndan “Kıbrıs vatandaşlığı” açıklaması: AB’ye üye devletlerin uyruk alanındaki kuralları AB hukukuna uygun olmalı

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz