Alişan Şan: Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecek

Alişan Şan: Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecek

Alişan Şan: Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecek

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşülmeye başlandı. Meclis’te tasarı ile ilgili konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, “Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecek” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY tarafından okundu.

Tasarıya ilişkin raporun okunması ardından, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Alişan Şan’ın sunuş konuşması ile başlandı.

ŞAN

Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı sunuş konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2023 Mali Yılı bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, bütçe hazırlıklarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ekonomide istikrar ve sürdürülebilirliğin temini, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, toplumsal refahın artışı ve adil paylaşımının 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde öncelikli amaçlar olarak ortaya konulduğuna işaret eden Bakan Şan, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, mali kaynakların stratejik önceliklere göre etkin, etkili ve verimli bir şekilde elde edilerek kullanılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

“BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VE ARTAN RİSKİN OLDUĞU BİR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR”

Şan, bu çerçevede, Maliye Bakanlığı’nca 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hazırlandığını belirterek, büyük bir belirsizlik ve artan riskin olduğu bir dönemden geçildiğini kaydetti.

2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının 2021 yılı sonuna doğru etkisi azalmakla birlikte, 2022 yılı itibarıyla küresel düzeyde yeni riskler ve belirsizlikler ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Şan, salgınla birlikte artmakta olan başta enerji ve gıda olmak üzere küresel emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve artan navlun maliyetlerinin Rusya-Ukrayna savaşı ile hız kazandığını, yüksek enflasyonun küresel düzeyde en önemli sorunlardan biri haline geldiğini anlattı.

Tüm dünyada yaşanan bu gelişmelerin 2022 yılının ilk altı ayında ülke mali yılı bütçe uygulamalarını da etkilediğini anımsatan Bakan Şan, şöyle devam etti:

“Oluşan ihtiyaç doğrultusunda 13 Haziran 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından 2022 Mali Yılı ek bütçesi kabul edilmiştir. Ek bütçe ile giderler Altı Milyar Kırk Milyon Türk Lirası bütçe gelirleri ise İki Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası arttığından bütçe açığı Üç Milyar Sekiz Yüz Kırk Milyon Türk Lirası artırılarak Beş Milyar Üç Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası olmuştur.”

Bakan Şan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana çok sayıda zorlukla karşılaşıldığını, ancak ekonominin dikkatli yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve Kıbrıs Türk halkının çalışması, özveri ve dayanışması sayesinde hükümetin bu zorlukların üstesinden geldiğini ve gelmeye devam edeceğini vurguladı. 

“YENİ BÜTÇE SAĞLIK, EĞİTİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ VE YATIRIMI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE OLUŞTURULDU”

Bütçenin karşı karşıya olunan acil tehditlerin üstesinden gelmesinin yeterli olmayıp, aynı zamanda toplum için elzem olan öncelikler konusunda ilerleme kaydetme çabalarını da desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Şan, bunların hükümetin temel görevleri olup, ayrıca yeni bütçenin sağlık, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve yatırımı destekleyecek şekilde oluşturulduğuna işaret etti. 

Bakan Alişan Şan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“2020 Yılının Mart ayından itibaren tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan Koronavürüs salgının etkileri azalarak sürerken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile tedarik zincirindeki yaşanan olumsuzluklar, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının yaşanması dolayısı ile TÜFE artışının yukarı doğru olmasına sebebiyet vermiştir. 2021 yılının üçüncü çeyreğinden günümüze kadar meydana gelen olumlu gelişmeler nedeniyle gelirlerimizde meydana gelen artış giderlerimizde meydana gelen artışı karşılamayarak Bütçe Açığımızın oluşmasına neden olmuştur.

Gerek bütçe açıklarının kapatılması, gerekse ekonomik sıkıntıların aşılmasında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokollerle hükümetimiz bu zorlukların üstesinden gelmiş ve gelmeye devam edecektir. Her zaman yanımızda olan, her başımız sıkıştığında tüm imkanlarını önümüze seren Türkiye Cumhuriyeti ile Nisan ayı içerisinde imzalanan Dört Milyar İki yüz Elli Milyon Türk Liralık “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”na ilaveten, yaşanan olumsuzluklardan dolayı Kasım ayı içerisinde Ek Protokol ile Kamu Maliyesi için İki Milyar Elli İki Milyon Türk Lirası, TC Kaynaklı Projeler için ise Dört Yüz Kırk Sekiz Milyon Türk Lirası, Toplam İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası aktarılmasına karar verilmiştir.”

“KAMU MALİYESİNİN ANA HEDEFİ MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASI”

Kamu maliyesinin ana hedefinin mali disiplinin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Ali Şan Şan, “Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulmasının, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

Bütçenin henüz gerçekleştirilmemiş olan, tahmini rakamları gösteren gelecek zaman periyodu için yapılan belirli bir döneme ait yapılacak giderleri ve elde edilecek gelirleri gösteren mali plan, mali yıl olarak adlandırılan dönem olduğuna işaret eden Şan, bu dönemin mali, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar yarattığını kaydetti.

Bu nedenle bütçenin iyi planlanması ve dikkatli kullanılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Şan, şöyle konuştu:

“Elbette ki ihtiyaç ve talepler her zaman olduğu gibi yüksektir. Özellikle taleplerdeki yükseklik ülkemizin kaynak ve olanaklarının göz önüne alınmaması yanında daha başarılı olma, daha iyi hizmet yaratma insanlarımıza daha iyi olanak sağlama yönündedir. Ancak bizlerin de görevi ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamaktır.

Bu hedefle, geçmiş veri ve bilgileri de kullanılarak gelecek tahmin ve programlarına uygun olarak ihtiyaçların karşılanması yönünde etkin dağılımının en iyi şekilde yapıldığı inancı ile hazırlanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı onayınıza sunulmuştur.”

Hükümetin yeni teknoloji ve süreçlerle daha verimli bir şekilde hizmet verebilmek için otomasyon alanında sürdürdüğü projelere değinen Bakan Şan, yüksek bütçe açığı pahasına, ülkenin büyümesi için ihtiyaç duyulan ve kamusal alandaki cari harcamaları azaltacak yöndeki mahalli kaynaklı yatırım projelerine artış yapılarak hayat bulmasına önem verildiğini söyledi.   

Maliye Bakanı Alişan Şan, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkede de 2023 bütçesi hazırlanırken ve hedefler konulurken; öngörülen enflasyon rakamı olarak adlandırılan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışları ve döviz fiyatlarındaki gelişmelerin baz alındığını ve önemli dayanaklar olarak kabul edildiğini kaydetti. 

Bakan Şan, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması hedefi ile hazırlandığını anlattı.

2021 yılı bütçesine ilişkin büyüklükler ile 2022 Mali Yılı Bütçesinin gerçekleşme tahminini hakkında bilgiler veren Bakan Şan, 2021 yılında; bütçe giderlerinin 10 milyar 386, 2 milyon TL, bütçe gelirlerinin 9 milyar 431,4 milyon TL, bütçe açığının ise 954,8 milyon TL olarak gerçekleştiğinin görüldüğünü kaydetti.

Bütçe açıklarının öngörülenin çok altında gerçekleşmiş olmasına rağmen, 2020 yılından itibaren salgının süregelen etkileri ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik zincirindeki kırılmalar artarak devam ettiğine dikkat çeken Şan, bunun da kamu maliyesi açısından özellikle nakitsel anlamda sıkıntıya yol açtığını söyledi. 

SON 10 YILIN DEĞERLENDİRMESİ..

Bakan Alişan Şan, son on yıla bakılacak olursa 2010-2015 döneminde, 2012 yılında Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinden elde edilen İki Yüz Otuz Altı Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası gelir sonrası, Yetmiş Beş Milyon Altı Yüz Bin Türk Lirası Bütçe açığı, 2016-2018 döneminde Yüz Seksen Bir Milyon Türk Lirası bütçe fazlası ve 2019-2021 yılları için ise Bir Milyar Yedi Yüz Seksen Üç Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası bütçe açığı söz konusu olduğunu aktardı.

YEREL BÜTÇE ORANLARI…

2023 yılı bütçesinde öngörülen giderlerin yapılabilmesi için, taviz verilmeksizin bütçe açığını azaltacak yönde çalışma yapılması hususunda herkese önemli görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Şan, yerel bütçe oranlarına dikkat çekti.

Şan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2022 Mali Yılı Bütçesinde Sekiz Milyar Dört Yüz Kırk Milyon Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile On Milyar Altı Yüz Kırk Milyon Türk Lirası olan yerel gelirler yüzde 47,44 artışla On Beş Milyar Altı Yüz Seksen Yedi Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası, On Bir Milyar Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile Altı Milyar Kırk Milyon Türk Lirası artırılarak On Yedi Milyar Yüz Atmış Milyon Türk Lirası olan yerel giderler yüzde 3.72 artışla On Yedi Milyar Yedi Yüz Doksan Sekiz Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası ve İki Milyar Altı Yüz Seksen Milyon  Türk Lirası olarak öngörülen ve ek bütçe ile Üç Milyar sekiz Yüz Kırk Milyon Türk Lirası artırılarak Altı Milyar Beş Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası olan yerel bütçe açığının ise yıl sonu itibarıyla yüzde 67,63 oranında bir azalışla İki Milyar Yüz On Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

“PLAN VE PROGRAMLARA BAĞLI KALARAK MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEK ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR”

Bakan Şan, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan, ülkeye özgü sorunların yıllar itibarıyla oluşmuş yapısal sorunların da kamu maliyesinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel idarelerin ve birçok sektörün sürdürülebilirliği hususunda sıkıntı yarattığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Bundan korkmamamız, sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmemiz gerekmektedir. Bu çözümler kesinlikle insanlarımızın gelir seviyesini düşürme politikaları olmayıp, gelecek nesillerin çıkarlarını da öngörerek çok daha iyiye ulaşmak olmalıdır.”

Bakan Şan, hükümet programında da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımı ile 2022 Mali Yılı Bütçesine (Ek Bütçe Dahil) yerel gelirlerin yüzde 133,08, yerel giderlerin ise yüzde 76,92 artış öngörüsü çerçevesinde 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını kaydetti.

Bakan Şan, Bakanlar Kurulu’nca 35 milyar 850 milyon Türk Lirası Gider,  32 milyar 800 milyon Türk Lirası Gelir ve 3 milyar 050 milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde  10 milyon TL artırılarak 35 milyar 860 milyon Türk Lirası Gider, 32 milyar 800 milyon Türk Lirası Gelir, 3 Milyar 060  Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylandığını söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesince artırılan ve azaltılan kalemlerine de değinen Bakan Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütçe giderleri içerisinde Personel Giderleri ile Cari Transferler, esnek olmayan büyük bir paya sahiptir. Devamlı surette artan ve adeta ikinci bir iş olarak karşımızda duran ve 2022 yıl sonu harcama tahminine göre Beş Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası’na ulaşması beklenen Ek Mesai ödemelerinin Kamu Maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmayıp; verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması zorunluluk arz eden bir sorundur.

Buna rağmen özellikle TC Kaynaklı Yatırım Projelerine sağlanan bütçe ödeneklerinin gerçekleşmeleri düşük kalmaktadır. Ancak, Mahalli Kaynaklı Yatırım Projelerinde sağlıklı bir planlama yapılmadığından yıl içerisinde ortaya çıkan yatırım mükellefiyeti, Yedek Ödenekler üzerindeki yükü artırmakta ve gerçekleşmeyi de öngörülen ödeneğin üzerine çıkarmaktadır.”

Bütçe açıkları ile ilgili olarak 2023 mali yılı bütçesi üzerinde olağanüstü ödenek ihtiyaçları hariç olmak üzere, öngörüsüz ve plansızlıktan kaynaklanan ödenek ihtiyaçlarına bütçe disiplininden taviz verilmeyip karşılık verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Şan, 2023 Yılı Bütçe çalışmalarında Belediyelere Katkı Payı Mahalli Gelirlerin yüzde 9,25 olarak öngörüldüğüne işaret etti.

Bakan Şan, bu durumda 2022 Mali yılında ek bütçe ile Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon Yüz Bin Türk Lirası olan katkı payının, yüzde 140,70’lik bir artışla Bir Milyar Dokuz Yüz Seksen Beş Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası’na yükseltildiğini belirterek, 383 Belediye emeklisi için ise Yüz Kırk Dört Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası ödenek ayrıldığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti yardımları içerisinde en büyük payı alan Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projeleri’nin bunların dışında olduğuna işaret eden Bakan Şan, “Sağlanan bu olanaklar ışığında tüm belediyelerin kendi kendine yeten, ayakları üzerinde durabilen ve sorumluluk alanlarında en üstün hizmeti verebilen icraat sağlamaları ülkemizin geleceğine katkı sağlamak açısından bir zorunluluk olmalıdır” dedi.

GELİR POLİTİKALARININ TEMEL HEDEFLERİ…

Bakan Şan gelir politikalarının temel hedeflerini ise şöyle aktardı:

“Teknolojiden faydalanarak kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, kayıt altına alınan ekonomik yapının teknolojik sistemin etkin ve verimli kullanılmasıyla adil vergi sisteminin oluşturulması, aynı zamanda zaman ve işgücü israfının minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Pandemi süreci sonrası yaşanan küresel, ekonomik gelişim politikaları neticesi üretimin desteklenmesi, üretim alanları ile birlikte ihracat politikaları ile ihracat teşviklerinin oluşturularak desteklenmesi, yatırım ve teşvik politikalarının yeniden gözden geçirilerek ekonomiye yeni bir ivme kazandırılması hedeflenmektedir.

Turizm ve Eğitim gibi ülkemizin temel ekonomik sektörlerinin ülke ekonomisine katkılarının analizlerinin yapılarak, lokomotif sektörler üzerinde de çalışmalar gerçekleştirilmesi teşvik ve yatırımların yeniden gözden geçirilmesi temel hedeflerimiz içerisindedir.”

“KAMU HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ TOPLANACAK VERGİLERLE MÜMKÜN”

Maliye Bakanı Alişan Şan, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin toplanacak vergilerle mümkün olduğuna dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Devletin yaptığı harcamaların temel kaynağı vergilerdir ve vergi önemli bir maliye politikası aracıdır. Hükümetimiz döneminde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ve Kamu alacaklarının toplanmasına büyük önem verdik. Bu kapsamda mevzuatın iyileştirilmesinin yanısıra vergi denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yükümlülerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması da önceliklerimiz arasında yer almıştır. Hükümetimizin amacı mevcut vergi sistemini daha çağdaş daha bilimsel ve daha adil bir yapıya kavuşturmak, yatırımları ve istihdamı destekleyerek sürdürülebilir, ekonomik büyümeye katkı sağlayan uygulanabilir bir vergi sistemini oluşturmaktır. İyi bir vergi sisteminin en önemli özelliği kuvvetli, etkin bir vergi idaresine sahip olmasıdır.”

Gelir ve Vergi Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasını ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini anlatan Bakan Şan, teknolojik yeniliklerle yükümlülerini daha iyi tanıyan ve hizmet sunan ve aynı zamanda ödevlerini yerine getirmeyen yükümlüyü de daha yakından izleyen ve yaptırım uygulayan bir vergi politikasının hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Hükümetlerinin temel politikalarından birisi olan kayıt dışı ekonomiyi yüksek oranda kayıt altına almayı başarmak olduğunu belirten Bakan Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kayıtdışı ekonomi, en basit ifadesiyle gelir yaratan ve kamu otoritesinden gizlenen faaliyetler bütünüdür. Ekonomik göstergelerin gerçekleri doğru yansıtmamasına ve dolayısıyla hatalı ekonomik politikaların uygulanmasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Kayıt dışı ekonomi, günümüzde sadece gelişmekte olan ülkeler açısından değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler açısından da karşı karşıya kalınan en önemli sorunlardan birisidir. Nitekim, ülkemizde ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının kayıtdışı olarak gerçekleştirildiği genel olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda hükümetimiz politikaları içerisinde yer alan ve çalışmaları 2022 yılında başlatılmış bir kısmı da tamamlanmış olan ciddi politikalar mevcuttur.  Kayıt dışı ekonominin gelişmesine sebep olan;  Mali ve Ekonomik Nedenler, Hukuki ve İdari Nedenler, Sosyal ve Yapısal Nedenler ayrı başlıklar altında irdelenerek her alanda çalışmalar başlatılmıştır.

Enflasyonun hüküm sürdüğü ülkemizde, enflasyon nedeniyle ortaya çıkan kârların vergilendirilmesi, elde edilen gelirin enflasyon sonucu artarak yüksek oranlı vergi dilimlerine dahil olması nedeniyle ortaya çıkan kayıtsız ekonomi için yasal çalışmalar başlatılmıştır. Öte yandan, gelir dağılımındaki adaletsizlik, mali sistem,  vergi mevzuatı, vergi yapısı ve vergi oranları ve yasal mevzuat, vergilendirme ortamı hakkında çalışmalar hız kazanarak devam etmektedir.”

Etkin ve güçlü vergi denetimi için personelin eğitimine hızla devam edildiğini de vurgulayan Bakan Şan, teknolojik alt yapıyı süratle geliştirerek, otomasyon sistemi sayesinde denetime ihtiyaç duymadan vergi kontrol ve denetim sistemini kurmanın da hedefleri arasında olduğunu anlattı. 

Kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması ve kayıt dışılığın en aza indirilmesi amacıyla e-Maliye Projesinin Yürütülmesine ilişkin yapılan sözleşme çerçevesinde Gelir ve Vergi Dairesi yönetimi verginin doğuşundan tahsil edilinceye kadar yapacağı takip sistemi ile vergi gelirlerinin artırılmasında önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Bakan Şan, “Bakanlığımıza bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin otomasyona geçirilmesi ve vergi otomasyonu ile birleştirilmesi sonucunda, ülkede mevcut kayıt dışılığın önemli ölçüde önüne geçilmesi sağlanacaktır” dedi. 

“DAHA ADİL VE GÜVEN VEREN BİR VERGİLENDİRME DÜZENİ KURULMASI HEDEFİMİZ “

Kamu yararını göz önünde bulundurarak vergi kayıplarına sebebiyet vermeden ödeme gücüne göre, daha adil ve güven veren bir vergilendirme düzeni kurarak, bu amaçla her türlü  sorumluluğun farkında olarak, imkânlar dâhilinde gerekli çalışmaları yürütmenin görevleri olduğunu vurgulayan Maliye Bakanı Alişan Şan şöyle devam etti:

“Yasal vergilendirme süreleri içerisinde beyannamelerini sunanlar ve tahakkuk eden vergileri düzenli olarak yasal sürelerinde ödeyen vergi yükümlüleri için, ödemekle yükümlü oldukları vergi miktarlarına yüzde beş oranında indirim verilmektedir. Bu anlamda vergi adaleti pekiştirilerek, zamanında ve usulüne uygun vergi yükümlülüğünü yerine getiren her vatandaşa, vergi indirimi usulü ile teşvik verilmekte olup, yasal mevzuata uyulmaya teşvik edilmektedir.

Gelir ve Vergi Dairesinde tahsilatların tahsilinde aldığımız kararlar ve kayıt dışılığın kayıt altına alınmasının sonucu olarak vergi gelirlerinde önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır.

Bakanlığımız sadece kamu alacaklarının tahsili yönünde adım atmamış yukarıda da değinildiği üzere Kooperatif Merkez Bankası ile imzaladığımız protokol ile ilk kez devlet iç borç ödemelerine başlamıştır.”

REEL SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİNE DEVAM EDİLECEK

Dünya genelinde yaşanan Pandemik Koronavirüs dolayısıyla ülke ekonomisinde yaşanılan ve 2020 yılı içerisinde ekonominin daralmasına, bütçede öngörülen gelirlere ulaşılamamasına yol açan pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılması için, kaynak yaratılarak reel sektörün desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Bakan Şan, Ocak-Ekim 2022 ile Ocak-Ekim 2021 döneminde bazı gelir kalemlerindeki artış ve azalışlara da değindi.

Maliye Bakanı Alişan Şan gelirlerde, toplam vergi gelirlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 124 bir artış olduğuna dikkat çekerek, enflasyon oranı dikkate alınsa da gelir artışının gözle görülür şekilde olduğunu kaydetti.

Bakan Şan, önümüzdeki dönemde de hükümet politikalarını, 2023 hedeflerine uygun şekilde sürdürerek, mali disiplinden asla taviz vermeden, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırma temelinde bütçe ve cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan Şan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sorunların çözümüne ve geleceğe yönelik somut ve uygulanabilir önerilerin tartışılacağı, ilgili tüm bakanlık ve kurumlara yol gösterici olacağınız verimli bir genel kurul aşaması diler, bütçe görüşmeleri sürecinde yapacağınız çalışmalar ile katkılarınız için Hükümetim ve şahsım adına sizlere teşekkür ederim.

2023 Mali Yılı Bütçesinin, Ülkemiz ve insanımız için hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım.”

Alişan Şan: Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecek

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz