Ahmet Savaşan: Engellilerimizin ilaç kurulu eziyetini sona erdirmeliyiz

Ahmet Savaşan: Engellilerimizin ilaç kurulu eziyetini sona erdirmeliyiz

Ahmet Savaşan: Engellilerimizin ilaç kurulu eziyetini sona erdirmeliyiz

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

Dr. Ahmet Savaşan engel durumunda herhangi bir değişiklik olmayan (engelli) bireylerin devletten ilaç alabilmeleri için her yıl ilaç kuruluna girmek zorunda bırakıldıklarını ifade ederek, engelli bireylerin ilaç kurulu eziyetine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Savaşan: Engellilerimizin ilaç kurulu eziyetini sona erdirmeliyiz

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nedime Serakıncı, “Engelliler Haftası” kapsamında Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Dr. Ahmet Savaşan engel durumunda herhangi bir değişiklik olmayan (engelli) bireylerin devletten ilaç alabilmeleri için her yıl ilaç kuruluna girmek zorunda bırakılmaları, bu özel bireylere ek engel çıkarmakla birlikte, doktorlar ile sağlık sistemine de önemli ve gereksiz yük getirdiğine dikkat çekti.

“DÜNYADAKİ UYGULAMALARIN GERİSİNDEYİZ”

Ziyarette, devletin en önemli görevlerinden birinin engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden tam ve eşit koşullarda yararlanabilmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan, “Sağlık doğuştan kazanılmış en temel insan hakkıdır. Bu gün ülkemize baktığımızda, engelli bireylerin yıllardır sağlık hizmetlerine erişiminde yetersizlik ve/veya işleyişte dünyadaki uygulamaların gerisinde kalındığını görüyoruz” dedi.

“BU GÜNE KADAR ATILAMAYAN ADIMLARI BİR AN ÖNCE ATMALIYIZ”

KKTC’de gerek doğumsal gerek sonradan oluşmuş engellerin derecelendirilmesinde, engellilik durumu değişmeyen bireylerin maaş veya araba, araç gereç almaları için ihtiyaç duydukları kurul raporlarının yenilenmesinde ve bilhassa ilaç kurulu yenilenmesi konularındaki çağ dışı kalan uygulamaların bir an önce dünyadaki çağdaş örneklere bakılarak iyileştirilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyleyen Ahmet Savaşan, en kısa sürede engellilerin ilaç kurulu eziyetine son verilmesi gerektiğini vurguladı. 

Savaşan, “Uzun yıllardır mali kaynak yetersizliği ve siyasi istikrarsızlıktan ötürü atılamayan adımları bu dönem hızla atmalıyız. Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki hassasiyeti ve kısa zamanda yapılacaklar listesine engellilerle ilgili açılımları koymuş olması umut vericidir. Bizler bu konuları gündemde tutmaya da bu konularda katkı koymaya da kararlıyız” diye konuştu.

“DÜNYADAKİ DOĞRU VE SONUÇ VERMİŞ ÖRNEKLERİ ÜLKEMİZDE UYGULAMALIYIZ”

İsveç’in 2000’lerde “hastadan yurttaşa” şiarıyla engelli politikasına yeni bir vizyon getirdiğine işaret eden Savaşan, “Bilindiği gibi bütün dünyada engellilik uzun yıllar boyunca bir “hasta sorunu” olarak görüldü. İsveç ve az sayıda ülke ise bunu bir demokrasi ve insan hakları sorunu olarak gördü ve politikalarını yurttaşlık, eşitlik ve tam katılım olarak belirledi. Bu algı gelişmiş ülkelerde değişmiş olmasına rağmen hala değişmeyen ülkeler çoğunlukta. Bizim ülkemizde de bu algının henüz değişmemiş olması, engelli bireylerimizin önündeki en büyük engeldir. İsveç’i baştan keşfetmeye gerek yok. Dünya’daki doğru ve sonuç vermiş örnekleri inceleyerek ülkemizde de katılımcı anlayışla uygulamalıyız” dedi.

“BAŞBAKAN ÜSTEL’İN ENGELLİ İSTİHDAMI NOKTASINDAKİ AÇILIMI OLUMLU”

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk de yaptığı konuşmada engelli bireylerin her yıl ilaç kuruluna girmek zorunda bırakılmalarının çok büyük sıkıntılara yol açtığına işaret ederek, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması için; engelliler dairesinin kurulması, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş Koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüğü’nün iyileştirilmesi, ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarının çözülmesi, kamuya zorunlu olan yüzde dörtlük engelli istihdamının yapılması, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması, engellilere gereken muafiyetlerin sağlanması gibi pek çok alanda adım atılmasına ihtiyaç olduğunu ve bu taleplerin federasyon tarafından devletin bütün kademelerine bildirildiğini belirten Yücetürk, Başbakan Ünal Üstel’in engelli istihdamı noktasındaki açılımının olumlu olduğunu, hükümetin diğer ihtiyaçlar konusunda da kararlılık göstermesi halinde kısa zamanda sorunların büyük bir kısmının çözülebileceğine inanç belirtti. Yücetürk konuşmasının sonunda, yıllardır federasyonun sorunlarının çözülmesi noktasında gösterdiği duyarlılık ve koyduğu katkılar için Ahmet Savaşan’a ve konsey yetkililerine teşekkür etti.

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz