Belediyeler Değişiklik Yasası yürürlüğe girdi

Belediyeler Değişiklik Yasası yürürlüğe girdi

✏️–Kıbrıs Gazetesi —✏️

 

Belediyeler (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi önemli bir adımdır. Ancak, uygulamada doğabilecek sorunların giderilmesi için de mutlaka süreç içinde revizeler gerekebilecektir.

   Bu yasa, yerel yönetimlerin kurumsallaşması, hizmet standardının yükseltilmesi açısından değerlidir. Yasada, belediyelerin devletten alması gereken katkı paylarının zamanında aktarılması ve kullandırılmasına yönelik idari sıkıntıların giderilmesi için de adım atılmıştır. Ayrıca, belediyelere istihdam kotası getirilmesi de önemlidir.

   Ben de, bugünkü yazımda yasanın içeriği ile ilgili olarak önemli gördüğüm hususlara yer vereceğim.

   Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nda yer alan değişiklikler arasında, yerleşim birimlerinde yeni bir belediye oluşturulması için en az 20 bin nüfus olması ve belediye hizmetlerinin günün koşullarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

   Yasaya göre, kamu yarına yapılan yatırım projeleri dışında, bir belediyenin borçlarının tümü, bir yıl içerisinde devlet bütçesinden ilgili belediyeye ayrılan payı aşamayacak.

   Devlet bütçesinden ayrılan payı veya belediye meclisinin görev süresini aşan ödeme süresi olan miktarın borçlanılabilmesi için, Bakanlar Kurulu onayı gerekecek. Ayrıca, belediyelerin işletmeler veya döner sermayeli kuruluşlar kurması veya kurulmuş işletmelerin ortaklıklarına katılmaları Sayıştay denetimine tabi olacak.

   Belediye başkanları, seçildikleri tarihten itibaren 12 ay içerisinde stratejik plan ve program hazırlayıp, Bakanlığın bilgisine sunacak. Ayrıca, Belediye başkanlarına yüzde 12 oranında temsil ödeneği verilecek.

   Bu yasa ile, muhtarların etkinliği de artacak. Yasada suç ve cezalar da düzenlendi. Belediyelerden izinsiz yapılacak uygulamalarda yüksek cezalar uygulanacak.

   Yasada, Belediyelere sosyal konut yapma yetkisi verildi. Atık aktarma istasyonları oluşturma konusunda da düzenlemeler var. Ayrıca, aydınlatma konusundaki yetki karmaşası da giderildi.

   Yasada, belediyelerin imar ve ulaşım gibi alanlardaki görevlerinde değişiklikler yapılırken, Belediyelere merkezi sisteme entegre olmak, e-belediye sistemi kurmak gibi ilave görevler de ekleniyor.

   Belediyelerde gelir paylaşımı için havuz sistemine geçilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, hava limanlarından çıkış yapan kişilerden ilgili şirketler tarafından aylık asgari ücretin binde altısı tutarında belediye hizmetlerinden yararlanma resmi tahsil edilecek ve bunun yüzde 60’ı ilgili belediyeye, yüzde 40’ı ise nüfusları oranında belediyelere paylaştırılmak üzere Maliye Bakanlığı’na yatırılacak.

   Ek olarak, ithal edilen akaryakıtın kıymet ve tartı ücretlerinin yüzde 60’ı ülke sınırlarına ilk girdiği yerdeki belediyeye aktarılacak, yüzde 40’ı ise belediyelere nüfusları oranında paylaştırılmak üzere Maliye Bakanlığı’na aktarılacak.

   Bunlar yanında, Belediyelerin gelirlerini artırmak amacıyla, yasada yer alan vergi, resim ve harçlar, aylık asgari ücrete endekslendi ve bu kalemlerde önemli oranda artışa gidildi. Vergi, resim ve harçlarda en son 22 yıl önce güncelleme yapılmıştı.

   Belediyelere, devlet bütçesinde öngörülen mahalli gelirlerin yüzde 9.25’i oranında ayrılan payın, yüzde 85’i nüfusları oranında, yüzde 15’i ise yüzölçümleri oranında paylaştırılacak. Bu konuda, dikkate alınacak projeksiyon nüfusun güncel olması büyük önem taşımaktadır.

   Ancak, burada özellikle büyük şehir belediyelerinin yüz ölçümlerinden dolayı gelirlerinde azalma riski bulunmaktadır. Büyük şehir belediyelerinin daha verimli hizmet verebilmesi için katkı paylarının azalmaması gerekmektedir. Bu konu, önümüzdeki dönemlerde soruna yol açabilecektir.

   Çağdaş ve güncel nüfus sayımı başta olmak üzere, yol, cadde ve hane numaraları ile kişi bilgilerinin eşleştirilerek çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için, E-Devlet Sisteminin temel taşlarından olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) hızla tamamlanması amacıyla yasada düzenleme yapıldı. Bu bağlamda, nüfusun tespiti için, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin uygulanması karara bağlandı.

   Bu sistem yürürlüğe girene kadar da, geçici madde konularak, nüfusun tespitinde, İstatistik Kurumu’nun ilgili mali yılın başında en son belirlediği projeksiyon nüfustan yararlanılması kuralı getirildi.

   Belediye Değişiklik Yasası’na, yapılacak tüzüklerle destek verilmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde yasanın doğru bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

   Belediyelerin, büyük yatırımlar ve projeler yapabilmesi, çağdaş hizmetler verebilmesi, daha güçlü mali yapılara, disipline kavuşturulmaları, gelirlerinin yükseltilmesi, denetim, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılması, merkezden bağımsız güçlü özerklik yetkilerine de sahip olması, bu yasanın temel hedefleri olmalıdır.

   Umarım, bu yasa ile istenilen hedeflere ve vizyona kısa sürede ulaşılır ve belde halkları çeşitli ve kaliteli hizmetlerden mahrum bırakılmaz. Aksi halde, gerek belediyelerin birleştirilmesi yasası, gerekse de bu yasa ile murat edilen reform sadece lafta kalır.

ÖDÜL MUHTAROĞLU

 

 Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz