Sibel Tatar: Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, kadını kamusal alandan dışlıyor

Sibel Tatar: Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, kadını kamusal alandan dışlıyor

✏️–Gıynık Gazetesi —✏️

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporu lansmanına katılarak, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” isimli panelin açılışında konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporu lansmanına katılarak, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” isimli panelin açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, konuşmasında, “kadın ve erkeklerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımı arasındaki erkekler lehine olan büyük farkın, bir anlamda toplumsal cinsiyet açığı olgusunun, dünyadaki bir çok toplumda olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da görüldüğünü” ifade etti.

Sibel Tatar, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin yüklediği sorumluluklar çerçevesinde kadın ve erkeklerin rollerine bağlı kalarak yaşamlarını sürdürmesinin beklendiğini ifade ederek, “Bu beklenti çok genel ifade ile kadının karşılıksız olarak bakım hizmeti vermesi, erkeğin ise evi geçindirecek mali kaynağı sağlaması şeklinde özetlenebilir. Bu iş bölümü, kadının kamusal alandan dışlanarak özel alana hapsedilmesi ile sonuçlanmaktadır” diye konuştu.

Yerel yönetimler açısından bakıldığında ise, kırsal alanda bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek mekanizmalar daha sınırlı iken, şehirlerde yaşayanların ihtiyacı olan mekânsal, ekonomik, sosyokültürel hizmetlerin birçoğunun yerel yönetimler tarafından karşılandığını ifade eden Sibel Tatar, insanların günlük yaşamını bire bir etkileyen bu hizmetlere erişebilmesi, etkinlikleri sorgulayabilmesi, kararlarda söz sahibi olabilmesi ve bunların kadın ve erkeklerin eşit katılım ile olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Tatar, “Bu durum toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yerel demokrasiyi geliştirebileceği gibi ulusal demokrasinin gelişmesine de ivme katacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında, “kadının yerel yönetim mekanizmalarındaki temsiliyetini” rakamlarla açıklayan Sibel Tatar, belediye meclisinde kadın oranının yüzde 32.5, 28 belediyedeki kadın kamu personel oranının yüzde 21.6 olduğuna dikkat çekti.

“Tarihimizde sadece Akıncılar’da bir kez kadın belediye başkanı seçildi” şeklinde konuşan Sibel Tatar, geçtiğimiz on yıllar içinde, cinsiyet eşitliğine yönelik girişimlerin dünyada ivme kazandığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Uluslararası toplum, kadın erkek eşitliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için gerekli olduğunun farkına vararak toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelmiştir. Kadınların, kalkınma ve refaha eşit şekilde katkıda bulunmaları, bundan yararlanmaları için uygun ortamların yaratılmasıyla yerel, ulusal ve küresel dünyadaki yönetimlerin çeşitli faaliyetlerde bulunması; çok önemlidir.”

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi başkan ve üyelerine, Girne Belediyesi başkan ve personeline, panele katılan tüm konuşmacılara, bu konunun tartışılmasına ve görüşülmesine fırsat verip paneli hayata geçirdikleri için teşekkür eden Sibel Tatar, yerel yönetimlerde kadının payının ve katılımının güçlendirilmesinin, KKTC’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin dilediğimiz noktaya varmasında büyük önem sahip olduğunu belirterek panelin, KKTC’ye yerel yönetimler açısından sağlayacağı katkının büyük olmasını temenni etti.

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz