17 tane devlet dairesinde 131 kişilik münhal açıldı

17 tane devlet dairesinde 131 kişilik münhal açıldı

17 tane devlet dairesinde 131 kişilik münhal açıldı

✏️–Kıbrıs Postası —✏️

KKTC’de 17 tane devlet dairesinde toplamda 131 kişilik münhal açıldı. Münhal kararları Resme Gazete’de yayımlandı.

Hükümet, ülkede 17 tane devlet dairesinde toplamda 131 kişilik ‘münhal açma’ kararı aldı…

Münhal kararlarının detayları ve işe alınması planlanan kişilerde aranan nitelikle 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Hükümetin çıktığı münhaller ve bilgiler şöyle:

DPÖ’YE 4 KİŞİLİK MÜNHAL

Devlet Planlama Örgütü’ne (DPÖ) 4 adet III. Derece Planlama Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 17 Temmuz 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 17 Eylül 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

PARA, KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ’NE 2 KİŞİLİK MÜNHAL

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne 2 adet III. Derece II. Sınıf Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 31 Mart 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 30 Nisan 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ DAİRESİ’NE 10 KİŞİLİK MÜNHAL

Dışişleri Dairesi’ne 10 adet III. Derece 3 ‘üncü Sekreter alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadronun yazılı yarışma sınavının 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

MECLİS’E 12 KİŞİLİK MÜNHAL

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği’ne; 3 adet III. Derece Raportör, 1 adet IV. Derece Sistem Operatörü, 3 adet IV. Derece Meclis Memuru, 2 adet III. Derece İç Güvenlik Memuru ve 3 adet III. Derece Dağıtım/Tevziyat Görevlisi alınması yönünde münhal çıkıldı.

Muhtemel münhal yerinin Lefkoşa olacağı belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Üçüncü Derece Raportör, IV. Derece Meclis Memuru ve IIl. Derece Dağıtım/Tevziyat Görevlisi kadrolarının yazılı yarışma yarışına sınavları 11 Mart 2023 Cumartesi günü; IV. Derece Sistem Oparatörü ve III. Derece İç Güvenlik Memuru kadrolarının yazılı yarışma sınavlarının ise 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

ORMAN DAİRESİ’NE 26 KİŞİLİK MÜNHAL

Orman Dairesi’ne 1 adet III. Derece Ambar Emini, 24 adet IV. Derece Orman Memuru ve 1 adet IV. Derece Makine Teknisyeni alınması yönünde münhal çıkıldı.

Üçüncü Derece Ambar Emini kadrosu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların 10 Şubat 2023’e,  IV. Derece Orman Memuru ve IV. Derece Makine Teknisyeni kadroları ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların ise, 16 Mayıs 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Üçüncü Derece Ambar Emini kadrosunun yazılı yarışma sınavının 12 Mart 2023 Pazar günü, IV. Derece Orman Memuru ve IV. Derece Makine Teknisyeni kadrolarının yazılı yarışma sınavlarının ise 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

BÜTÇE DAİRESİ’NE 2 KİŞİLİK MÜNHAL

Bütçe Dairesi’ne 2 adet III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği ifade edildi.

Münhal kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

ENFORMASYON DAİRESİ’NE 3 KİŞİLİK MÜNHAL

Enformasyon Dairesi’ne 1 adet III. Derece Rumca Mütercim ve 2 adet II. Derece Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru istihdam edilmesi yönünde münhal çıkıldı.

Konu münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru kadrosunun yazılı yarışma sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü, Rumca Mütercim kadrosunun yazılı yarışma sınavının ise 25 Haziran 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

Sivil Havacılık Dairesi’ne 10 kişilik münhal

Sivil Havacılık Dairesi’ne 10 adet IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvuruların, 30 Ocak 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Münhal kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının iki oturumda gerçekleştirileceği, ilk oturumun 19 Şubat 2023 Pazar günü yapılacağı ve bu sınavdan başarılı olacak adaylar için düzenlenecek olan ikinci oturumun ise 2 Mart 2023 Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

TANITMA DAİRESİ’NE 2 KİŞİLİK MÜNHAL

Tanıtma Dairesi’ne, 2 adet tanıtma memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 25 Nisan 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Münhal kadro ile ilgili yazılı yarışma sınavının 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ’NE 5 KİŞİLİK MÜNHAL

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 5 adet III. Derece Muhasebe Memuru alınması yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadro ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar kabul edileceği belirtildi.

Yukarıda belirtilen münhal kadronun yazılı yarışma sınavlarının 12 Mart 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

HUKUK DAİRESİ’NE 2 KİŞİLİK MÜNHAL

Hukuk Dairesi’ne 1 adet III. Derece Maliye Memuru ve 1 adet IV. Derece Stenograf istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Üçünücü Derece Maliye Memuru kadrosu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 10 Şubat 2023’e kadar; IV. Derece Stenograf kadrosu ile ilgili olarak yapılacak başvurular içinse, 16 Mayıs 2023’ kadar kabul edileceği belirtildi.

Üçüncü Derece Maliye Memuru kadrosunun yazılı yarışına sınavının 12 Mart 2023 Pazar günü; IV. Derece Stenograf kadrosunun yazılı yarışına sınavının ise 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

YÜKSEK MAHKEME’YE 20 KİŞİLİK MÜNHAL

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’ne 9 adet IV. Derece Tebliğ ve İcra Memuru ve 11 adet IV. Derece Mahkeme Memuru istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 15 Ağustos 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının ise 15 Ekim 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

DEVLET LABORATUVARI’NA 6 KİŞİLİK MÜNHAL

Devlet Laboratuarı Dairesi’ne 5 adet III. Derece Kimyager ve 1 adet III. Derece Biyolog istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadrolar ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 17 Temmuz 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadrolarla ilgili yazılı yarışma sınavlarının ise 17 Eylül 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ’NE 4 KİŞİLİK MÜNHAL

Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne 4 adet IV. Derece Muhasebe Katibi istihdam edilmesi yönünde münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 19 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

ÇALIŞMA DAİRESİ’NE 17 KİŞİLİK MÜNHAL

Çalışma Dairesi’ne 12 adet III. Derece II. Sınıf Çalışma Memuru ve 5 adet III. Derece II. Sınıf Telmik Müfettiş istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 5 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 5 Kasını 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ’NE 4 KİŞİLİK İSTİHDAM

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne 4 adet III. Derece Yüksek Ebe istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 31 Mart 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ’NE 2 KİŞİLİK MÜNHAL

Turizm Planlama Dairesi’ne 2 adet III. Derece Mimar/İnşaat Mühendisi istihdam edilmesi adına münhal çıkıldı.

Münhal kadroyla ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonuna yapılacak başvuruların, 19 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.

Kadroyla ilgili yazılı yarışma sınavının ise 19 Kasım 2023 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.

17 tane devlet dairesinde 131 kişilik münhal açıldı

 

Haber Kıbrıs

Buradan Haber Kaynağına Ulaşabilirsiniz

 

 

[slide-anything id=’39937′]

Cevap Yaz